Madeleine Häger Dahlqvist
Madeleine Häger Dahlqvist
Institutionen för datavetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING
E-post: madeleine.hager.dahlqvist@liu.se
Telefon: 013-28 23 60
Fax: 013-28 58 68
E 3G:482 (se karta)
Hemsida: saknas
Medlem i:
Avdelningskansli, grundutbildning
Verksamhetsstöd Administration (VSADM)

Sidansvarig: Lisbeth Linge
Senast uppdaterad: 2012-12-10