Göm menyn

Slutkonferens

Syfte

Syftet med konferensen är att studenterna genom att lyssna på andra gruppers presentationer ska få en bild av hur breda ämnena datateknik och datavetenskap kan vara och hur många olika tillämpningsområden som finns. Syftet är också att visa på ämnen som återkommer i senare kurser. Presentationerna ska därför vara intresseväckande och pedagogiska och syfta till att åhörarna ska lära sig något nytt.

Krav på presentationerna

Följande krav kommer vi att ställa på presentationerna, både med avseende på innehåll och genomförande.

  • Varje presentation kommer att tilldelas totalt 25 minuter i programmet. 15 min är till för själva presentationen, 5 min för frågor från åhörarna och 5 min för att åhörarna ska ha möjlighet att byta till en annan session och för att nästa grupp ska kunna förbereda sig.
  • Under presentationens gång, förslagsvis mot slutet, ska ni informera om vilka kurser inom programmet som man kan läsa för att lära sig mer om ert projektområde. Ni bör ta reda på detta dels genom att läsa Studiehandboken, dels genom att fråga er handledare.

Praktisk information

Körschemat för slutkonferensen (kommer snart).

Varje grupp förväntas ha med sig en egen bärbar dator att koppla in till en projektor.

Vi kommer att bjuda på en fika vid 14:45. Det kommer att finnas vegetariska alternativ, kaffe, te och kall dryck. Vid övriga önskemål, vänligen meddela examinator!


Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2016-11-24