Göm menyn

Kommunikation

Här kommer information läggas upp om hur momenten i muntlig och skriftlig kommunikation kommer att gå till.

Personal

Eva Törnqvist
Gunilla Sverneskog

Mål

Avsikten med kursmomenten i kommunikation är att ge de studerande färdigheter i att kommunicera på svenska i de skrivsituationer som är vanligt förekommande i tekniska sammanhang som till exempel rapporter. Kursen ska också ge praktiska färdigheter i presentationsteknik.

Aktiviteter

Oförberedd övning

Den oförberedda presentationen är en lättsam övning för att träna att stå inför grupp. Ingen förberedelse behövs.

Informerande presentation

Provpresentationer

Checklista för rapportskrivning

Opposition på rapport

Betygskriterier


Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2014-11-12