Göm menyn

Kommunikation

Här kommer information läggas upp om hur momenten i muntlig och skriftlig kommunikation kommer att gå till.

Personal

Eva Törnqvist
Gunilla Sverneskog

Mål

Avsikten med kursmomenten i kommunikation är att ge de studerande färdigheter i att kommunicera på svenska i de skrivsituationer som är vanligt förekommande i tekniska sammanhang som till exempel rapporter. Kursen ska också ge praktiska färdigheter i presentationsteknik.

Aktiviteter

Oförberedd övning

Den oförberedda presentationen är en lättsam övning för att träna att stå inför grupp. Ingen förberedelse behövs.

Informerande presentation

Till den informerande presentationen ska du förbereda en enskild, informerande presentation på 3-5 minuter. Ämnet är fritt men det kan gärna vara inom ditt område. Det är viktigt att du håller dig inom tidsramen och gör en så fängslande presentation som möjligt. Tänk på att utforma innehållet så att det når en populärvetenskapligt intresserad åhörare. Var beredd på frågor och på att lämna in en kopia av ditt manus till läraren i anslutning till din presentation.

Du ska använda något visuellt hjälpmedel, t.ex. OH-projektor, dator eller skrivtavla. Dator och datorprojektor kommer att finnas till hands vid varje presentationstillfälle.

Du kommer att få återkoppling på din presentation dels av läraren, dels av dina medstudenter. Av läraren får du muntliga kommentarer och de andra studenterna ger skriftligt tre förslag på förbättringar samt tre exempel på vad som var bra.

Detaljschema för kommunikationsdelen

Kommer senare.

Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2014-08-18