Göm menyn

729G12 Distribuerad och situerad kognition

v 34-52 2013


Senaste nytt...


22/1  Nästa tentatillfälle
 

Ett nytt tentatillfälle ges i augusti 2014. Mer information närmare inpå.


13/1  Datum för inlämning av komplettering av skrivuppgiften
 

De som fått underkänt på skrivuppgiften får komplettera sin text så att citering och referenser är korrekta. Riktlinjer gavs i dagens föreläsning, och ytterligare information finns länkat på sidan med examinationsinformation (längst ner på sidan).

Sista dag för inlämning är 20 januari. Skickas som bilaga i email till Nils Dahlbäck.


13/1  Föreläsningsbilder Citeringar och referenser
 

Bilderna från dagens föreläsning om hur man citerar och skriver referenser ligger nu uppe på sidan med föreläsningar.


8/1  Rättningen av skrivuppgiften klar
 

Skrivuppgiften är äntligen rättad. Email om dett, med information om rättningskriterier och med ett dokument om vad man bör tänka på om man fått komplettering har gått ut till kursens epostlista. Kontakta Nils Dahlbäck om du ej fått detta email.

Bilagan med information om referenshantering och en rättningsmall m.m. kan också återfinnas på sidan med examinationsinformation.


9/12  Rättningen av skrivuppgiften försenad
 

Rättningen av skrivuppgiften är tyvärr försenad. Det tar troligen minst en vecka till. Kontakta Nils Dahlbäck om du får problem av något slag på grund av detta.


2/12  Projektpresentationer
 

Information och schema för projektpresentationer finns nu tillgängligt under projektarbete.


25/11  Hemtentamen
 

Ett nytt inlämningstillfälle för hemtentamen ges 8 januari.


25/10  Hemtentamen
 

Hemtentamen med instruktioner finns nu tillgänglig under examinationsuppgifter i menyn till vänster.


22/10  Schema för projekthandledning
 

Under projektarbete finns nu gruppspecifikt schema för projekthandledning.


7/10  Mer om examinationskraven på skrivuppgiften
 

Presentationen av examinationskraven på skrivuppgiften på föreläsningen den 3:e oktober blev på grund av tidsbrist antagligen ganska oklar och rörig. Nils D kommer därför att presentera denna igen, och ge möjlighet att svara på frågor om uppgiften, i samband med den första föreläsningen i nästa läsperiod. Preliminärt datum 6:e november, men detta kan komma att ändras när schemat för nästa läsperiod släpps.


4/10  Ändring av menystruktuern på kurshemsidan
 

Nu finns information om examination under en egen rubrik i menyerna, med separata länkar till information om examinationskrav och med själva examinationsuppgifterna.


4/10  Examination av skrivuppgiften
 

Instruktioner för skrivuppgiften finns nu tillgänglig under menyn "Examinationsuppgifter". Notera att inlämningstid är först 22 november, dvs. mitt emellan inlämningstid för hemtentan och projektrapporten.


3/10  Föreläsning 6
 

Bilder föreläsning 6 finns nu tillgängligt, liksom för föreläsningen om vetenskapligt skrivande.


30/9  Skrivuppgiften
 

Informationen om skrivuppgiften är uppdaterad idag med lite mer om vad den går ut på och när den skall redovisas. Finns under egen länk i menyn till vänster.


26/9  Föreläsning 5
 

Uppdaterade slides inför föreläsning 5 finns nu tillgängliga.


17/9  Seminarium 1
 

Detta är en påminnelse om att ni ska skicka in två frågor om artikeln till seminariet innan 12:00 imorgon.


4/9  Introduktion till skrivuppgiften
 

Introduktion av skrivuppgiften kommer ske i samband med föreläsningen 3e oktober. Vi har förlängt det nuvarande passet med en timma. Se schema.


4/9  Föreläsning 3 och 4
 

Slides för föreläsning 3 och 4 finns nu tillgängliga.


2/9  Byte av seminariumordning
 

På grund av praktiska orsaker har vi bytt ordning på seminarium 2 och 3. Seminarium 2 kommer därför vara om "professional vision" och seminarium 3 om "extended mind". Se under "Seminarier" i menyn.


2/9  Grupper och schema för seminarier
 

Grupperna för projektet finns nu upplagda under 'projektarbete' i menyn. Likaså finns schema för seminarierna under 'seminarier'. Om något inte stämmer eller om ni har frågor, hör av er till mattias.kristiansson@liu.se.


28/8  Föreläsning 2
 

Slides för den andra föreläsningen finns nu tillgängligt under föreläsningar i menyn till vänster. Mindre ändringar kan komma att göras inför föreläsningen.


21/8  Föreläsning 1
 

Slides för den första föreläsning finns nu tillgängligt under föreläsningar i menyn till vänster.


20/8  Omtentatillfälle
 

Nytt inlämningsdatum för omtentamen för tidigare kursomgångar är den 2e september. Kontakta mattias.kristiansson@liu.se för tentautlämning och ytterligare information.


29/7  Schema tillgängligt för period 1
 

Schema för första delen av kursen finns nu tillgängligt under schema i menyn till vänster


19/6  Kurshemsidan uppdaterad
 

Kurshemsidan är nu delvis uppdaterad inför hösten 2013. Ytterligare en uppdatering kommer göras vecka 30 (i samband med schemapubliceringen), samt inför kursstart. En del dokument ligger kvar från förra året fram till årets kursstart. Litteraturlistan stämmer i stora drag. Dock kan uppdateringar komma att göras av artiklar inför kursstart.


2/5  Information om kursens utforming 2013
 

Dessa sidor gäller kursen som gavs hösten 2012. Kursen hösten 2013 kommer att ha i huvudsak samma innehåll och utformning och också 2013 gå hela höstterminen. En skillnad är att 2013 kommer teoridelen av kursen att i huvudsak gå i period 1 och projektet i period 2.Sidansvarig: Nils Dahlbäck
Senast uppdaterad: 2007-11-21