Hide menu

Human-Centered Systems (HCS)


Design and KU at LiU

2014-05-06

Disputation i kognitionsvetenskap - Johan Blomkvist

Disputation - Institutionen för datavetenskap, forskarutbildningen
Johan Blomkvist, MDALAB, IDA, försvarar för filosofie doktorsexamen sin avhandling "Representing Future Situations of Service: Prototyping in Service Design". Huvudhandledare: Docent Stefan Holmlid. Opponent: Professor Youn-kyung Lim, Creative Interaction Design Lab. KAIST, Korea
Kl 13:00
Plats: Visionen, hus B, Campus Valla
För mer information se http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-105499, kontakta Anne Moe, e-post anne.moe@liu.se, telefon +46-13-281460.


Page responsible: Arne Jönsson