Hide menu

Human-Centered Systems (HCS)


Design and KU at LiU

2015-12-08

Humaniora sprider kunskap: Social innovation, kommunikation och samhällseffekter

Övrigt - Linköpings universitet
Humanistisk kunskap är avgörande för dagens och morgondagens samhällsutmaningar. Hur skapas humanistisk kunskap? Hur kan den spridas? Var gör den skillnad och för vem? Under en kväll riktad till anställda och studenter vid Linköpings universitet reder vi ut dessa frågor och ger exempel för att inspirera dig att sprida kunskap. Varmt välkomna! Medverkande: • Karin Ackerholm, LiU Innovation • Eva Hemmungs Wirtén, professor i medierad kultur, Tema Q, Linköpings universitet • Jesper Olsson, universitetslektor, IKK, Linköpings universitet och tankesmedjan Humtank
Sista anmälningsdag: 2015-12-06
Kl 16:00 - 18:00
Plats: TEMCAS, Tema-huset, Campus Valla
För mer information se https://humaniora-sprider-kunskap.eventbrite.com, kontakta Karin Ackerholm, e-post karin.ackerholm@liu.se, telefon 013286789.


Page responsible: Arne Jönsson