Hide menu

Safety-Critical RTS, PhD Course: Short course description

Original announcement for the course (Swedish)

SÄKERHETSKRITISKA REALTIDSSYSTEM (5p) HT'04: Kursen skall ge studenterna en tillräcklig bas för att kunna designa, och verifiera, säkerhetskritiska och tillförlitliga realtidssystem. Speciell fokus läggs på distribuerade realtidssystem, men de tekniker som gås igenom är applicerbara på programvara i allmänhet. I kursen ingår:
  • Hasardanalys
  • Designtekniker för feltolerans, testbarhet och säkerhet
  • Feltolerans
  • Verifiering funktionell och temporal korrekthet och säkerhet
  • Monitorering av realtidssystem
  • Testning och debugging
  • Laborationer

Note that there has been adjustments in the actual contents and extent of the course!


Page responsible: Simin Ndjm
Last updated: 2015-04-28