Hide menu

Länkade öppna data i Sverige - Portal och nationell statistik


LOD-Sverige är ett projekt finansierat av Vinnova. Projektet startar den 20:e augusti 2012 och avslutas den 21:a december samma år. Parter i projektet är Statistiska centralbyrån (SCB), Linköpings universitet, Malmö högskola, och Metasolutions AB. Projektledare är Eva Blomqvist, Linköpings universitet.


Projektsammanfattning. Projektet syftar till att främja den form av öppna data som kallas länkade öppna data genom två komplementära målsättningar: (1) att etablera en central datakälla i Sverige vilken kan agera katalysator för andra initiativ kring länkade data i Sverige, och (2) att etablera en svensk portal om öppen länkad data med information om vilka länkade data som finns i Sverige i kombination med lättillgänglig information på svenska om vad länkade öppna data är och hur man går tillväga för att publicera datakällor. Datakällan som avses i (1) är SCBs (Statistiska centralbyrån) klassificeringsdatabas som innehåller en stor mängd klassificeringar som används i den statistik som publiceras. En sådan datakälla ger ett stort mervärde då den medverkar till att vitt skilda datakällor som inte refererar till varandra explicit ändå kan relateras indirekt genom att de refererar till den centrala datakällan. De främsta mervärden som skapas genom att publicera just länkade data är (i) ökad datainteroperabilitet, (ii) data som är förberett för uppgifter och användningsområden ej påtänkta vid publiceringen och (iii) format som möjliggör automation av dataåtkomst och användning. Vi anser att denna nya paradigm, d.v.s. länkade data, har potential att revolutionera vårt sätt att se på öppna data och hur öppna data kommer att publiceras i Sverige i framtiden.

Projektresultat. Preliminära resultat för projektet har presenterats på Vinnovas Forum Öppna Data 6:e december 2012, se video nedan. En del av projektresultatet är även den svenska portalen för länkade öppna data som finns på www.linked-data.se

Mer information

Mer information om projektet kommer publiceras löpande på denna sida. Se även projektbeskrivningen i ansökan som finns tillgänglig här eller kontakta Eva Blomqvist.Page responsible: Eva Blomqvist
Last updated: 2013-01-10