Hide menu

Fem guldstandarder för att testa automatiska sammanfattare

Fem personer har sammanfattat fem olika informationstexter från Försäkringskassan till 10% av orginaltextens längd. Guldstandarderna har skapats utifrån dessa fem sammanfattningar med hjälp av pyramidmetoden. Guldstandarderna har därefter evaluerats av 10 studenter och 6 personer vid Försäkringskassan. Mer info finns i:
  1. Bertil Carlsson, Guldstandarder: dess skapande och utvärdering, kandidatuppsats, Linköpings universitet, 2009.
  2. Bertil Carlsson, Arne Jönsson, Using the pyramid method to create gold standards for evaluation of extraction based text summarization techniques, Proceedings of the Third Swedish Language Technology Conference (SLTC-2010), Linköping, Sweden, 2010.

Page responsible: Arne Jönsson
Last updated: 2013-02-22