Göm menyn

TDP019 Projekt: Datorspråk

Vt 2022


Kursen går över hela vårterminen. Vi kommer att ägna första perioden till att ni skall hitta på ett eget programspråk, vars konstruktioner och annan design kommer att diskuteras i grupper. Vi kommer att skriva en grammatik för språket. En del teori kommer från den kursen ni läser parallellt TDP007 Konstruktion av datorspråk, där ni bl a får lära er att hantera en parsergenerator, som ni med fördel kan använda i detta projekt. Vi kommer även i denna kurs att ha vissa genomgångar av teori och övningar på bl a att skriva grammatik.

Under andra perioden kommer ni att implementera detta språk med hjälp av Ruby, som ni har lärt er i TDP007 Konstruktion av datorspråk. Ni kan se vad föregående års studenter implementerade för programspråk med länken från menyn här bredvid.

Dessutom kommer ni att ha en kommunikationsdel med genomgång av muntlig och skriftlig framställning. Projektet kommmer att avslutas med presentation inför hela klassen och en ordentlig dokumentation av det språk ni implementerat.

Vikt läggs även till att att diskutera och jämföra olika språk samt att granska och diskutera den kod ni skriver.

Senaste nytt...


2022‑01‑14  Kurssidan uppdateras
 

Kurssidan håller nu på och uppdateras inför denna termin.