Hide menu

Bao Li

Denna persona är baserad på fyra utbytesstudenters berättelser. Samtliga studerar vid Linköpings Universitet, och kommer från Tyskland, Kina och Indien. Könsfördelningen är jämn. Statistik är även hämtad från Högskoleverkets årsrapport 2011.

Beskrivning: 588239_95827675.jpg

Bao Li, mest känd som Li bland vännerna, studerar sista terminen på masterprogrammet i computer science. Han är 24 år gammal, och hoppas kunna doktorera i Sverige. Li är från Kina bor sedan ett par år i en studentkorridor i Ryd i Linköping. Han är här som en så kallad freemoverstudent, och är alltså inte knuten till någon utbytesorganisation. Li pratar mycket bra engelska, och kan samtala på svenska så länge det inte går för fort eller dialekten är för svår. Han kan även läsa lättare texter på svenska, men eftersom han är duktig på engelska använder han oftast det när han söker information. Han har gått ett par kurser i svenska, och vill gärna lära sig mer, så när han har gott om tid söker han ibland information på svenska för att träna på läsningen. Då föredrar han tekniska texter eftersom många termer är desamma på många olika språk. När han läste kurser i svenska tipsade läraren om att använda svt.se och sr.se för att lyssna till svenska och läsa kortare texter, vilket han tycker fungerar väldigt bra. Han lär sig även genom att se engelska TV-program och läsa den svenska textremsan. Om han har ont om tid låter han browsern översätta webbplatserna till engelska, men detta fungerar inte alltid, särskilt på bankrelaterade webbplatser. Då måste han ibland översätta ord för ord i google translate eller slå upp i lexikon, och detta tar lång tid. Li är på universitet större delen av dagarna, och har då med sig sin egen laptop som han använder till det mesta. Undervisningen är på engelska, så den har han inga problem med, men han försöker använda svenska så mycket som möjligt i samtal med andra studenter. Då han lärt känna många utbytesstudenter under sin tid i Linköping använder han gärna för att hålla kontakten med dem, speciellt de som flyttat från Sverige. Li har mycket god datorvana och det finns egentligen ingenting som han inte skulle använda datorn till eller inte leta efter på internet.

En vanlig dag: Li börjar dagen med kaffe och frukost framför laptopen i korridorsrummet. Han ägnar några minuter åt stora nyhetssajter som Cnn, och surfar därefter in på facebook en stund. När det börjar bli dags att åka till campus packar han ihop datorn och tar den med sig. Laptopen använder han för att ta anteckningar under förmiddagens föreläsningar, och den kommer även till användning under lunchrasten när han och hans klasskamrater vill kontrollera eftermiddagens schema. Fram till kl 17 är det projektarbete, men Li och hans projektgrupp ser till att ta kortare raster, gärna med ett par youtube-klipp som underhållning för att rensa tankarna lite. På kvällen lagar han mat tillsammans med ett par av sina korridorsgrannar, och de tittar på TV tillsammans i allrummet.

Typiska aktiviteter: Söka information om sådant som intresserar honom. Datorn och Google är aldrig långt borta, och har han några minuter att slå ihjäl finns alltid en rolig video till hands. Flera gånger om dagen loggar han in på Facebook för att hålla kontakt med vänner. Han vill hålla sig uppdaterad på nyheter i världen och använder gärna internationella nyhetssajter som Cnn för att ha koll på det senaste.

Viktiga atypiska aktiviteter: Måste ibland översätta ord för ord då inte browsern klarar av det.

Färdigheter och förmågor: Mycket god datorvana. Goda kunskaper i engelska.

Utmaningar, breakdowns och irritationsmoment: Om han har dåligt med tid och en sida har för svår svenska och inte går att översätta till engelska. Då måste han försöka översätta nyckelord på egen hand och detta tar lång tid. Han tycker även det är tråkigt när han försöker läsa en sida på svenska för att träna och språket är för komplicerat, då tappar han lusten att försöka.

Personlighetsdrag: Li är lugn och glad, och stressar sällan upp sig över saker. Tycker om att umgås med sina vänner och gärna träffa nya, men han är också lite blyg och är inte gärna den som tar första kontakten med folk han inte känner. Han undviker helst konflikter.

Värderingar: Vill göra ett bra jobb och göra sitt bästa i varje kurs. Han börjar tänka mer och mer på framtiden och var han vill jobba, och fokuserar i högre grad på sina studieresultat än tidigare.

Oro och rädsla: Att inte klara kurserna, och så småningom inte få jobb i Sverige på grund av att han inte kan språket tillräckligt bra.

Hinder och principer: Hindras av att hans språkkunskaper och kännedom om svensk kultur (som ofta dyker upp i exempelvis liknelser och metaforer) inte är så stor som hans klasskamraters.

Utrustning: Li har en laptop som han använder både hemma och i skolan. Den är något år gammal och fungerar bra, så han har inga planer på att byta, även om han ibland sneglar på de senaste modellerna med högre prestanda.

Platser där produkten eller tjänsten används: Överallt där Li använder internet. Hemma, på campus eller när han pluggar hos vänner. Han surfar sällan i mobilen.

Sociala relationer: Li har ett par nära vänner i sin studentkorridor, och några till i sin klass. Utöver det har han en ganska stor bekantskapskrets där de flesta känner varandra, och det förekommer ofta att folk kommer förbi studentkorridoren för att hälsa på Li eller någon av hans grannar. Flera kommer från olika delar av världen och de lagar gärna mat ihop för att ta del av nya recept.

Slutmål: Behärska svenska språket. Att snabbt och obehindrat kunna hitta all slags information på nätet, på både svenska och engelska.

Upplevelsemål: Känna att han både får den information han behöver och att han förbättrar sin svenska. Vill inte tappa modet när han gör en sökning på svenska för att språket är för invecklat.

Livsmål: Få en ordentlig utbildning och kunna jobba var som helst i världen.

Scenarier

 

Nu – Sökning som fritidsaktivitet

Vem? Bao Li

När? En vardagskväll. Li får äntligen lite efterlängtad fritid efter en lång dag i skolan. Nu vill han mest ta det lugnt, chatta med kompisar och surfa på sajter han tycker är underhållande.

Vad? Li vill gärna bli bättre på att läsa svenska, och eftersom han har gott om tid surfar han lite på svenska sajter för att träna på sin läsning. Han väljer ett ämne som intresserar honom, i det här fallet geografi, och testar ett svenskt sökord. Han läser lite under varje träff, och försöker avgöra om den är intressant. Han går in på den som ligger högst upp, men upptäcker snart att den språkliga nivån är lite för hög. Bao Li vill gärna utmana sig själv, men är texten alltför svår missar han för mycket av innehållet, vilket han tycker är tråkigt. En lösning är att översätta ord som är svåra, men det tar lång tid och han tappar flyt i läsningen. Han backar därför och letar efter någon annan text som passar hans språkkunskaper bättre. Det visar sig vara svårare än han trott att hitta en text på lagom nivå. Han har fått tips om att söka efter texter riktade till barn, men han tycker att de texterna förenklar för mycket och det känns inte speciellt kul att läsa litteratur för barn. Till slut ger han upp och söker efter information på engelska istället.

Var? Hemma i Lis korridorsrum.

Varför? För att Li gärna vill bli bättre på svenska, men han vill inte anstränga sig för mycket. Han har ändå fritid nu och prioriterar underhållning framför ansträngning.

Hur? På Lis laptop, som han använder både i skolan och hemma.

Plus: Han kan värdera olika träffar efter relevans. Han kan söka på svenska när han har tid och lust. Det går snabbt att gå från idé till sökning.

Minus: Han har svårt att värdera den språkliga nivån på en träff utan att gå in på sajten och läsa den faktiska texten. Han har svårt att hitta ett resultat som passar hans språkliga nivå.

! – Det vore bra att kunna välja bort de träffar som ligger högst och lägst på skalan, eftersom Li inte vill ha alltför simpla texter. En idé är att kunna välja bort de man inte är intresserade av, och låta de kvarvarande sorteras efter relevans.

? – Osäkert hur lång tid det tar innan Li ger upp och byter till engelska. Det kan antas bero på humör och tålamod, och den språkliga nivån på träffarna han hittar. Han kan också antas försöka läsa texterna och alltså inte byta till engelska om han är tillräckligt motiverad.

 

Söksida – informationssökning på fritiden.

Vem? Li (persona)

När? Kväll. Li är ledig och har inget speciellt för sig. Han är trött efter en lång dag i skolan och vill inte anstränga sig alltför mycket.

Vad? Li vill veta lite mer om Linköpings historia. Eftersom han vill bättra på sin svenska och inte har bråttom så går han in på sökmotorn Webblättläst för att hitta svenska texter som passar hans språkliga kompetens. Han vet att han kan få texterna rangordnade efter hur lättlästa de är, men är osäker på vad det egentligen innebär. Därför kollar han upp beskrivningen av de olika måtten, och ser till att läsa dessa texter på engelska för att vara säker på att han har förstått dem rätt. Han väljer ett mått som han tror passar honom bra, och gör därefter en sökning. Resultaten visas med de mest lättlästa först, och för varje träff kan Li se ett kort citat, en beskrivning och träffens läsbarhetsmått. Nu är det inga problem för honom att snabbt hitta en text som han tycker är intressant och kan läsa utan att ständigt haka upp sig på svåra ord. Li är nöjd med att slippa lägga tid på att leta efter bra texter, och gör allt oftare sina sökningar på svenska.

Var? Hemma i Lis korridorsrum

Varför? För att Li vill bättra på sina svenskkunskaper, men också läsa intressant information.

Hur? På Lis laptop, som även används som hemmadator.

Plus: Han behöver inte lägga ner tid på att hitta texter med en bra språklig nivå.

Minus: Det kan ta längre tid att hitta en relevant träff

? – Hur gör han om han vill hitta en träff som ligger någonstans i mitten? Dvs inte för svår, men inte heller för lätt?

! – Det vore bra om beskrivningen av måttet han har valt finns med på resultatsidan ifall han glömmer bort vad ett visst värde motsvarar.

 

Söksida – sortera efter relevans, med dolda resultat

Vem? Li (persona)

När? Li söker information till ett projekt.

Vad? Li vill leta upp några bra källor att basera en framtida rapport på. Ämnet är teknisk utveckling i Sverige, och han misstänker att den bästa informationen är skriven på just svenska. Ibland låter han browsern översätta svenska sajter till engelska, men nu väljer han att göra sökningen på svenska. Han är inte alltid så nöjd med den automatiska översättningen, och dessutom vill han träna på språket. Han går till sajten Webblättläst eftersom den snabbt kan hitta texter på lagom svenska. Li vill inte att texterna ska vara för krångligt skrivna. Samtidigt går han en utbildning på avancerad nivå, så han vill inte att texten ska vara för banal, det är viktigt att den är tillräckligt djup. Han väljer läsbarhetsmått, och väljer därefter att resultaten ska sorteras efter relevans, med de svåraste och enklaste träffarna dolda. När han gjort sin sökning kan han lätt hitta ett relevant resultat och behöver inte skanna varje text för att dubbelkolla att den är bra skriven.

Var? På universitet

Varför? För att Li vill hitta en bra och relevant text snabbt, utan att behöva oroa sig för att texten är för svår eller enkel.

Hur? På Lis egen dator, men kan också göras på alla datorer med tillgång till internet.

Plus: Li kan välja bort texter som han vet är för svåra och slipper lägga tid på att bedöma dem. Han behöver inte heller leta länge efter en relevant träff.

Minus: Texterna sorteras inte efter hur lättlästa de är, men tanken är dock att samtliga ska vara tillräckligt lättlästa. Det kräver dock att Li har bra koll på vilka värden som är för svåra och för lätta.

? –

! –

 

Eget program - proxy

Vem? Li

När? Li söker information till ett projekt

Vad? Li vill leta upp några bra källor att basera en framtida rapport på. Ämnet är teknisk utveckling i Sverige, och han misstänker att den bästa informationen är skriven på just svenska. Ibland låter han browsern översätta svenska sajter till engelska, men nu väljer han att göra sökningen på svenska. Han är inte alltid så nöjd med den automatiska översättningen, och dessutom vill han träna på språket. Han använder som vanligt Google som sökmotor, men han har tidigare installerat ett program som låter honom förändra sökningen lite. Under sökfältet kan Li fälla ut en ruta där han kan välja att sortera resultaten efter olika läsbarhetsmått istället. Vid sidan om de olika måtten finns en länk med mer information om dem, som öppnas i en pop-up. Li väljer ett passande mått, och funderar lite på om han vill sortera efter läsbarhet eller relevans. Han vet att han kan dölja vissa träffar, och bestämmer sig för att sortera efter läsbarhet, men dölja de allra enklaste texterna eftersom det är en projektrapport han håller på med och han vill ha seriösa källor. Han väljer att dölja alla träffar med ett LIX-värde under 30, och börjar sedan sökningen. Resultaten visas med ett kort citat från varje text, i anslutning till dess LIX-värde. Li kan nu utan problem hitta en text som är tillräckligt lätt för honom att läsa, men inte så förenklad att den inte är lämplig för hans projekt.

Var? På universitetet

Varför? Li vill hitta en text på svenska som varken är för lätt eller för svår. Han ska kunna läsa den utan problem men den ska också passa hans rapport.

Hur? På Lis egen dator.

Plus: Li behöver inte fundera över att starta programmet, eller komma ihåg att gå till en webbsida som han inte använder annars. Möjligheten att sortera efter läsbarhet finns alltid där, och rutan kan minimeras om Li bara vill göra en vanlig sökning.

Minus: Li kan inte använda webblättläst om han sitter vid en dator som inte har programmet installerat.

? –

! –

 

Skrivbordsapp

Vem? Li

När? Eftermiddag, Li studerar på egen hand

Vad? Li vill leta upp några bra källor att basera en framtida rapport på. Ämnet är teknisk utveckling i Sverige, och han misstänker att den bästa informationen är skriven på just svenska. Ibland låter han browsern översätta svenska sajter till engelska, men nu väljer han att göra sökningen på svenska. Han använder sin egen laptop, och har sedan tidigare installerat en applikation som finns lättillgänglig på skrivbordet. Den består av en ruta där Li kan skriva in ett sökord, välja läsbarhetsmått och hur han vill sortera resultaten. Han kan också välja att dölja vissa träffar som ligger över eller under hans önskade nivå. Li öppnar en informationsruta för att läsa på lite mer om de olika måtten. Eftersom han vill vara helt säker på att ha förstått väljer han att läsa informationen på engelska. När han känner att han har en bra bild av vad de olika måtten innebär stänger han ner informationsrutan och väljer ett mått. Sedan trycker han på Sök, och då öppnas ett fönster i webbläsaren. Där kan Li se sökresultaten, men istället för relevans är de rangordnade efter läsbarhet. Nu kan han lätt hitta en text som passar honom.

Var? På universitetet, men Li kan använda tjänsten var som helst

Varför? För att Li vill hitta lätta texter snabbt och smidigt.

Hur? På Lis egen dator

Plus: Appen finns lättillgänglig på skrivbordet.

Minus: Han måste tänka på att välja en annan sökmotor än den han normalt använder, dvs ändra sitt sökbeteende. Han kan inte använda tjänsten på en dator som inte har programmet installerat.

? –

! –

 


Page responsible: Webblättläst - BaoLi
Last updated: 2011-08-15