Hide menu

PELAB Alumni

This is a non-exhaustive list of former PELAB members who received their PhD degree at PELAB:
 • Vadim Engelson, PhD 2000
 • Johan Moe, PhD 2003
 • Tobias Ritzau, PhD 2003
 • Lars Taxen, PhD 2003
 • Peter Bunus, PhD 2004
 • Yuxiao Zhao, PhD 2005
 • Jon Edvardsson, PhD 2006
 • Peter Aronsson, PhD 2006
 • Andrzej Bednarski, PhD 2006
 • Levon Saldamli, PhD 2006
 • Iakov Nakhimovski, PhD 2006
 • Jesper Andersson, PhD 2007
 • Andreas Borg, PhD 2008
 • David Broman, PhD 2010
 • Alexander Siemers, PhD 2010
 • Mattias Eriksson, PhD 2011
 • Wladimir Schamai, PhD 2013
 • John Wilander, PhD 2013
 • Usman Dastgeer, PhD 2014
 • Kristian Stavåker, PhD 2015
 • Roland Samlaus, PhD 2015
 • Martin Sjölund, PhD 2015
 • Nicolas Melot, PhD 2017
 • Lu Li, PhD 2018
 • Mahder Gebremedhin, PhD 2020
 • August Ernstsson, PhD 2022
Some former PELAB members who received a Licentiate degree at PELAB:
 • Carl Cederberg, Lic. 2003
 • Jens Gustavsson, Lic. 2003
 • Kaj Nyström, Lic. 2006
 • Mikhail Chalabine, Lic. 2007
 • Martin Fransson, Lic. 2007
 • Robert Kaminski, Lic. 2007
 • Erik Hansson, Lic. 2014

Page responsible: Kristian Sandahl
Last updated: 2023-02-17