Hide menu

Focus day: accident site of the future

2018VT

Status Open for interest registrations (No more registrations for this school)
School Forum Securitatis (FS)
Division COIN
Owner Erik Prytz
Homepage https://liu.se/artikel/konferens-framtidens-skadeplats-2018

  Log in  
Course plan

No of lectures

The course features 13 lectures presented during the conference day "Accident site of the future 2018".

Recommended for

Doctoral students interested in societal safety and security or accident site command and control.

The course was last given

N/A

Goals

The goal of this course is to provide an overview of several current research challenges connected to the general topic of accident site management.

After the course, the students shall have a deeper understanding of the following areas:
-Disaster medicine research
-Accident site and pre-hospital command and control
-Use of modeling and simulation technology for design or analysis of response systems
-Alternative resource use in response systems for accident sites (e.g., volunteers)

Prerequisites

This course is available to members of the Forum Securitatis graduate school

Organization

Department of Computer and Information Science, Linköping University.

Contents

-Katastrofmedicinsk forskning i Linköping,

-Stop the Bleed – Första hjälpen vid massiv blödning,

-Försvarsmaktens modell för att hantera skadade i strid,

-DigEmergo med dynamisk patientmodell som möjliggör förmågeanalyser,

-Visual Analytics for Command, Control, and Interoperability Environments

-Mätning av insatsers effektivitet med sensorteknik

-Optimal utlarmning av frivilliga resurser

-PS – Prehospital Sjukvårdsledning och Emergo Train System

-Omhändertagande av traumatiskt skadad patient i svår miljö – Tactical Combat Casualty Care (TCCC), Advanced
Prehospital Trauma Course (APTC)

-Miniworkshop - Scenarios för utveckling och lärande

-Polisens utmaningar och möjligheter – att arbeta i områden med parallella maktstrukturer

-Utmaningar på framtidens skadeplats

-Förhållningssätt till komplexitet

-Nyttan med semiprofessionella

-Körtidsmodeller för blåljusfordon

-Viktiga händelser framöver.

Literature

N/A

Lecturers

Andreas Wladis, Carl-Oscar Jonsson, Filip Svensson, Erik Prytz, Barrett S Caldwell, Magnus Bång, Niki Matinrad, Stefan Holgersson, Kristofer Bengtsson, Rebecca Stenberg, Tobias Andersson Granberg, Krisjanis Steins, Lars Göran Uddholm.

Examiner

Erik Prytz

Examination

Participation during Framtidens Skadeplats 2018 and written report.

Credit

1 ECTS.

Comments


Page responsible: Director of Graduate Studies
Last updated: 2012-05-03