Hide menu

Scientific Publication

2015VT

Status Archive
School Computer and Information Science (CIS)
Division MDALAB
Owner Henrik Eriksson

  Log in  
Course plan

No of lectures

Ungefär 10.

Recommended for

Doktorander som står i begrepp att skriva konferenspapper, artiklar och slutligen avhandling.

The course was last given

2013VT

Goals

Målet är att förbättra ditt skrivande och få manuskript accepterade för publikation.

Prerequisites

Tidigare erfarenhet av att skriva en eller ett par vetenskapliga papper eller artiklar.

Organization

Kursen består av en serie seminarier med som tar upp olika aspekter av skrivprocessen. Kurstillfällena innehåller tematiska presentationer och diskussioner.

Contents

Kursen behandlar publikationsprocessen och ger tips på förbättring av ditt vetenskapliga skrivande. Kursen täcker de flesta delarna av vetenskapliga manuskript, från titel till referenser.

Literature

Lyn Dupre. Bugs in Writing: Guide to Debugging Your Prose, Addison Wesley, 1998. ISBN: 020137921X

Strunk & White. The Elements of Style. ISBN: 020530902X

Publication Manual of the American Psychological Association. Sixth Edition. ISBN: 1-4338-0559-6

Justin Zobel. Writing for Computer Science. Second Edition. Springer, 2004. ISBN 1852338024

Lecturers

Henrik Eriksson

Examiner

Henrik Eriksson

Examination

Aktivt deltagande i seminarier samt bidragande med egen manustext för granskning och diskussion under seminarierna.

Credit

5 hp

Comments

Kursen ges på svenska. The course is given in SWEDISH.

Om kursen skulle bli fulltecknad kommer företräde att ges till IDAs doktorander.


Page responsible: Director of Graduate Studies