Hide menu

Swedish Crisis Management: Command, Control and Coordination

2015VT

Status Archive
School Computer and Information Science (CIS)
Division HCS
Owner Björn Johansson

  Log in  
Course plan

Mål

Att ge insikt om och perspektiv på problematiken kring ledning och samverkan vid olika typer av svenska krishanteringsinsatser.

Organisation

Kursen ges inom forskarskolan Forum Securitatis.

Kursen kommer att bestå av sex tillfällen; en introduktion, ett avslutningsseminarium och fyra scenariolektioner. I varje scenariolektion ska ett utvalt scenario analyseras och diskuteras. Vid varje scenariolektion kommer en eller två experter att finnas med att stödja diskussionen.

Scenarios

Scenario I: Tåg-/bussolycka (regional)
Scenario II: Översvämning/storm (regional/nationell)
Scenario III: Assistans till svenskar i utlandet (internationell)
Scenario IV: Hjälp till ett annat land som drabbades av en kris/katastrof (internationell)

Litteratur

Skickas till kursdeltagare vid kursstart.

Lärare

Björn Johansson
Jiri Trnka

Examination

Kursdeltagare kan välja om de vill skriva en rapport som innehåller analys eller reflektion av egen forskning i relation till kursens innehåll.

Examinator

Dr. Björn Johansson

Poäng och språk

7,5 (4,5 + 3) hp
Svenska

För slutförd kurs gäller: närvaro vid 3 av 4 scenariolektioner, totalt 80% närvaro + kort sammanfattning av varje scenariolektion samt en slutrapport

Kursen ges på svenska


Page responsible: Director of Graduate Studies