Hide menu

Decision making and process tracking

2012HT

Status Archive
School Nationell Forskarskola i Kognitionsvetenskap (SweCog)
Division
Owner Åsa Kärrman

The course is given by SweCog, the national graduate school in Cognitive Science.
The course is given in English if there are student who do not speak Swedish.
The course may include travel to other Universities in Sweden. SweCog pays for travel and accomodation ONLY for gradute student in SweCog.
Other students are welcome to the course but must finance the travel by other means.

  Log in  
Course plan

No of Lectures

Deltagarna kommer att träffas under tre dagar (sammanhängande heldagar)28-30/11 i Lund.

Recommended for

The course was last given

Goals

Deltagarna kommer att få bekanta sig med klassisk beslutsteoretisk forskning – med ett eller flera föredrag av experter inom området; med hur man kan spåra faktiska beslutsprocesser – med hands-on projekt där de får använda bland annat ögonrörelsemätare samt med beslutsblindhet – återigen med en hands-on workshop om hur fenomenet kan mätas och användas.

Prerequisites

Organization

Contents

Studenterna skriver ett första utkast av sitt projekt och kamratgranskar andras innan träffen i Lund. Efter träffen färdigställs utkasten med hjälp av feedback från övriga kursdeltagare och de forskare som är knutna till kursen.

Literature

Kurslitteratur och läshänvisningar delas ut i början av november.

Lecturers

Annika Wallin, Kerstin Gidlöf, Peter Gärdenfors, Lars Hall och Kenneth Holmqvist.

Examiner

Annika Wallin

Examination

Kursen examineras med en uppsats som relaterar forskning om beslutsfattande till doktorandens eget arbete.

Credit

7,5 hp


Page responsible: Director of Graduate Studies