Hide menu

Distributed and Situated Cognition

2011HT

Status Archive
School Nationell Forskarskola i Kognitionsvetenskap (SweCog)
Division
Owner Annika Silvervarg

  Log in  
Course plan

No of Lectures

Inga föreläsningar, men ett antal seminarium.

Recommended for

Alla doktorander inom SweCog.

The course was last given

Har ej getts tidigare.

Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för de vanligaste inriktningarna inom distribuerad och situerad kognition,
- redogöra för likheter och skillnader som finns mellan dessa teorier,
- redogöra för de teoretiska perspektiv vuxit fram som ett alternativ till kognitivistiska teorier.

Prerequisites

Grundläggande kunskaper i kognitiv psykologi och kognitionsvetenskaplig teori.

Organization

Kursen ges som en distanskurs där deltagarana håller seminarier på sina respektive lärosäten. Avstämning med kursledare sker efter varje seminairum.

Contents

Kursens innehåll fokuserar
- Teorier om distribuerad och situerad kognition
- Samspel mellan tekniska artefakter och användare i kognitiva processer
- Teorier om kognition och kommunikation
- Kognition i ett antropologiskt kulturperspektiv

Literature

Garbis, C (2002) The Cognitive Use of Artifacts in Cooperative Process Management. Diss, Tema Kommunikation, Linköpings universitet.
Norman, C. (1993) Things that make us smart. Reading, Mass.: Pegasus Press.
Artiklar

Lecturers

Nils Dahlbäck

Examiner

Nils Dahlbäck

Examination

Aktivt deltagande i seminarier. Skriftlig rapport

Credit

7,5 hp


Page responsible: Director of Graduate Studies