Hide menu

Multimodal communication

2008HT

Status Archive
School Nationell Forskarskola i Kognitionsvetenskap (SweCog)
Division
Owner Eva Hellner

The course is given by SweCog, the national graduate school in Cognitive Science.
The course is given in English if there are student who do not speak Swedish.
The course may include travel to other Universities in Sweden. SweCog pays for travel and accomodation ONLY for gradute student in SweCog.
Other students are welcome to the course but must finance the travel by other means.

  Log in  
Course plan

No of Lectures

6-8

Recommended for

PhD students in cognitive science and related subjects. Students at advanced level can be admitted if space allows.
Kursen vänder sig till samtliga doktorander inom forskarskolan men är också öppen för doktorander i andra ämnen som är intresserade av multimodal kommunikation, såsom pedagoger, musikvetare, filmvetare, antropolger, filosofer och psykologer.

The course was last given

There has been no exact precursor but related courses have been given

Goals

Kursen syftar till att inspirera och ge bakgrund till forskning som innefattar multimodal kommunikation

Prerequisites

Uppfyller kraven för antagning till forskarutbildning

Organization

Föreläsningar, övningar/laborationer, seminarier

Contents

Lectures and assignments on:
• Multimodal Human-Human Communication
• The brain and multimodal communication
• The brain, music and multimodal communication
• Overview of coding instruments for multimodal communication
• Multimodal communication and cognition
• Multimodal ICT
• Synesthesia

Literature

TBA

Lecturers

TBA

Examiner

Jens Allwood

Examination

Skriftligt besvarade övnings/laborationsuppgifter samt design av forskningsprojekt (gärna formellt komplett forskningsprojektansökan), alternativt en (vetenskaplig) uppsats

Credit

7, 5 hp


Page responsible: Director of Graduate Studies
Last updated: 2012-05-03