Hide menu

Theoretical perspectives on Cognitive Science

2009HT

Status Archive
School Nationell Forskarskola i Kognitionsvetenskap (SweCog)
Division
Owner Annika Silvervarg
Homepage http://www.swecog.se/courses.shtml

The course is given by SweCog, the national graduate school in Cognitive Science. The course is given in English if there are student who do not speak Swedish.

  Log in  
Course plan

Aim

Målet med denna kurs är att ge studenterna en möjlighet att fördjupa sin kunskap om några av kognitionsvetenskapens grundläggande teoretiska frågeställningar eller problem, samt att börja utveckla en egen position eller ställningstagande till dessa.

Course content

Den fråga som kursen är tänkt att diskutera är ”I vilken utsträckning är olika kognitionsvetenskapliga
teoretiska positioner verkligen olika teorier om samma kognitiva processer, och i vilken utsträckning
är de beskrivningar av olika slags kognitiva nivåer eller processer?”

Organisation and Schedule

Kursstart sker i samband med SweCog:s internkonferens i Vadstena 8 – 10 oktober 2009. Kursen kommer att bedrivas i seminarieform. Varje kursdeltagare förutsätts ha förberett sig till seminarierna genom att läsa de aktuella artiklarna, och vara beredda att diskutera dessa. För varje seminarium kommer eventuellt en eller två studenter få i uppdrag att förbereda diskussionsfrågor kring dagens text.
Seminarierna beräknas ta ca en timme/gång. Möjligen något mer.
Seminarierna sker i form av videokonferens på nätet. Efter SUNET:s inköp av Adobe Connect Pro talar mycket för att vi kommer att använda detta.
Sammanlagt ca 8-10 seminarier. Helst ett seminarium/vecka, för att hålla diskussionen levande. Inte glesare, men möjligen om intresse för detta finns tätare.

Examinationen sker i form av ett papper (se nedan). Vid ett avslutande seminarium presenteras och diskuteras kursdeltagarnas bidrag. Detta seminarium sker inte via videokonferens

Examination

Kursen examineras genom:
• Aktiv närvaro på seminarierna.
• Godkänd rapport på 10-20 sidor som kritiskt diskuterar kursens fråga; refererar relevant litteratur och redovisar författarens position och ställningstagande.

Tanken är alltså att som examinationsuppgift skall varje student skriva ett kortare papper (15 – 20 sidor) som försöker diskutera och besvara kursens inledande fråga (I vilken utsträckning är olika
kognitionsvetenskapliga teoretiska positioner verkligen olika teorier om samma kognitiva processer, och i vilken utsträckning är de beskrivningar av olika slags kognitiva nivåer eller processer?) . Också andra frågeställningar som innebär att kursens huvudinnehåll på ett naturligt sätt aktualiseras är möjliga som examinationsuppgift. Sådana alternativa val diskuteras med och godkänns av kursledare
innan uppgiften påbörjas.

Prerequisites

?

Teachers

Nils Dahlbäck nilda@ida.liu.se, tel. 013 - 28 1664 (Huvudansvarig och kontaktperson).
Christian Balkenius christian.balkenius@lucs.lu.se
Lars-Erik Janlert lej@cs.umu.se

Literature

Clark, Andy (2001) Mindware – An Introduction to the Philosophy of Cognitive Science. Oxford, Oxford University Press. ISBN 0-19-513857-0

Selected articles.


Page responsible: Director of Graduate Studies
Last updated: 2012-05-03