Hide menu

Home Informatics

FDA092, 2004VT

Status Archive
School Computer and Information Science (CIS)
Division ISM
Owner Vivian Vimarlund

  Log in  
Course plan

No of lectures

16 h.

Recommended for

Alla

The course was last given

Fall 2001

Goals

Kursen bygger på växelverkan mellan teori och praktik och deltagarnas aktiva engagemang
Den syftar till att :
1.- Ge insikt om och perspektiv på kunskapsbildningen inom smarta hem området, och dess tillämpningar. Det förutsätter välplanerade litteraturstudier, reflexioner och deltagande i seminarier och föreläsningar
2.- Eget projektarbete avrapporterat i form av artikel. Det är en fördel om detta arbete kan utgå från och bearbeta erfarenheter av pågående forskningsprojekt. En avsikt är att den producerade artikeln skall komma att visa på sådan kvalitet att den kan publiceras.

Prerequisites

None.

Organization

Kursen består av ett antal diskussionsseminarier samt tillfälle för diskusson av artikel.

Inför varje diskussionseminarie skall deltagarna ha läst viss gemensam litteratur, gjort egna fördjupningar utifrån föreslagen litteraturlista samt sökt kompletterande litteratur och gjort vissa egna fördjupningsstudier. Avsikten är dels att göra en rejäl fördjupning i existerande litteratur om heminformatik dels att ha en nära koppling till praktiken.

80 % av närvara krävs för att få poäng.

Contents

Literature

Meddelas senare.

Lecturers

Vivian Vimarlund, Sture Hägglund, inbjudna föreläsare

Examiner

Vivian Vimarlund, Sture Hägglund

Examination

Deltagande, grupptentamen + final paper

Credit

Comments

Max 10 deltagare.


Page responsible: Director of Graduate Studies
Last updated: 2012-05-03