In English
 

Startsida


Aktuellt


Highlights


Institutioner


Programstruktur


Forskare


Rapporter och programvara


Externa länkar


Seminarier


 

     

Aktuellt

2008-10-10

Disputation om trendanalys och datakvalitet

Karl Wahlin försvarar sin doktorsavhandling "Roadmap for Trend Detection and Assessment of Data Quality". Disputationen äger rum på Institutionen för Datavetenskap (IDA), Linköpings Universitet kl. 13.15, 10 oktober 2008 (pdf)


2008-09-01

Ny programvara för detektion av brytpunkter i tidsserier av miljödata

Programmet MULTITREND för samtidig analys av flera tidsserier av data har utvidgats med en modul för detektion av artificiella nivåförändringar och andra plötsliga förändringar i insamlade data. Kontaktperson: Anders Grimvall


2008-09-01

Rapport om brytpunktsdetektion i tidsserier av miljödata

Karl Wahlin, Anders Grimvall och Sackmone Sirisack har skrivit en forskningsrapport med titeln "Detection of artificial level shifts in the presence of smooth trends" (pdf). Kontaktperson: Karl Wahlin


2008-09-01

Rapport om bedömning av regionala trender

Karl Wahlin och Anders Grimvall har skrivit en forskningsrapport med titeln "Roadmap for assessing regional trends in groundwater quality" (pdf). Kontaktperson: Karl Wahlin


2008-09-01

Rapport om samtidig analys av trender i flera tidsserier av miljödata

Anders Grimvall, Karl Wahlin, Mohamed Hussian och Claudia von Brömssen har skrivit en forskningsrapport med titeln "Semiparametric smoothers for trend assessment of multiple time series of environmental quality data" (Word). Kontaktperson: Anders Grimvall


2008-05-30

New software for multiple trend tests of environmental data

Programmet MULTITEST, som utvecklats i samarbete med SGU, utför s.k. Mann-Kendalltester för trender i multipla time series av data som representerar flera provtagningsplatser eller säsonger . Programmet kan hantera censurerade värden (mindre-än-värden) och justera signifikansnivåerna för seriell korrelation. Kontaktperson: Anders Grimvall


2008-05-30

Report on environmental objectives and the environmental code

Carl Dalhammar har skrivit en forskningsrapport med titeln "Miljömålen och miljöbalken - Möjligheter till rättsligt genomdrivande av miljökvalitetsmål " (pdf)


2008-04-03

Datakvalitet i miljöövervakningen

Karl Wahlin och Anders Grimvall har publicerat en artikel med titeln "Uncertainty in water quality data and its implications for trend detection - lessons from Swedish environmental data" i Environmental Science & Policy, Vol.11:115-124. Artikeln visar på behovet av ett paradigmskifte inom miljöövervakningen.


2008-02-29

Disputation om approximation av komplexa deterministiska modeller

Davood Shahsavani försvarar sin doktorsavhandling "Computer experiments designed to explore and approximate complex deterministivc models" Disputationen äger rum på Institutionen för Datavetenskap (IDA), Linköpings Universitet kl.13.00 Feb 29, 2008 (pdf). Kontaktperson: Anders Grimvall


2007-10-16

OSPAR workshop

ENGO organiserar en OSPAR workshop om A"djustment and Trend Analysis of Waterborne and Atmospheric Inputs". Workshopen äger rum den 16-17 oktober 2007 på Institutionen för Datavetenskap (IDA), Linköpings Universitet.


2006-12-02 Deltagande i workshop om kommunikation

ENGO-forskarna Victoria Wibeck och Madelaine Johansson presenterar forskningsresultat och leder en workshop om kommunikation organiserad av Naturvårdsverket. Målgruppen utgörs av forskare som stöds av enheten för miljöövervakning. .

2006-08-04 Samarbete med USGS

ENGO utvecklar mjukvara för trendanalys i samarbete med US Geological Survey. Kontaktperson: Anders Grimvall

2006-05-23

Internationell konferens om "Environmetrics"

ENGO-forskare organiserar och bidrar till 'The annual meeting of The International Environmetrics Society (TIES)". Anders Nordgaard är plenarföredragshållare i sessionen 'Can we monitor the abundance of a multitude of species'. "Contributed papers" presenteras av Lars Westerberg och Agné Burauskaite och dessutom visas flera posters med ENGO-forskning.

2006-05-22

Deltagande i FAO/IAEA-möte

Anders Nordgaard delat i ett konsultmöte om 'Integrated analytical approaches to assess indicators on the effectiveness of pesticide management at a catchment scale' organiserat av the "Joint FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food and Agriculture".

2006-01-19

Möte med journalister

ENGO presenteras för journalister vid ett möte på Naturvårdsverket.

2005-10-24

Disputation om detektion of trender

Den första disputationen baserad på ENGO-forskning äger rum den 16 december vid Linköpings universitet. Mohamed Hussian försvarar sin avhandling " Monotonic and Semiparametric Regression for the Detection of Trends in Environmental Quality Data" . Kontaktperson: Anders Grimvall

2005-10-11

Seminarium på Naturvårdsverket

ENGO-forskarna Anders Grimvall och Per Milberg håller ett seminarium på Naturvårdsverket med följande ämnen::

  1. Metoder för trendanalys av flodburna substanstransporter, vatten- och luftkvalitet samt föroreningar i biota (projekt 1)

  2. Variation i subjektiva bedömningar av vegetation samt styrkeberäkning för trender i multivariata data (projekt 2)

2005-07-20

Två nya projekt i ENGO

  • Projekt 4: The geography of ecological sustainability - spatially explicit assessment of the state of the environment, koordineras av Per Angelstam, The School for Forest Engineers (SMS), Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), and

  • Projekt 5: The relationship between the Swedish Environmental Quality Objectives and the Environmental Code: Synergies and Conflicts, koordineras av Thomas Lindhqvist, IIIEE – International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University

2005-03-23 ENGO evaluates effects of nitrogen reduction in sewage treatment plants on the the water quality in the Stockholm's archipelago.

2004-10-18 Naturvårdsverket has published a call for proposals within ENGO. For the period 2005 until 2008 SEK 4 million will be distributed for research on:
  • Conflicts and synergies between the Environmental Code and objectiveoriented environmental management and
  • The use of indices and indicators in achieving the environmental objectives.
The application deadline is January 10 2005. For more information see the research website of Naturvårdsverket (choose 'aktuella utlysningar'; a call for proposals in English is available as PDf-file).

2004-08-17 An interview with Gunilla Öberg can be found on Östergötlands environmental objectives homepage (in Swedish).

2004-08-17 ENGO evaluates CAMP (Comprehensive Atmospheric Monitoring Programme) data and techniques for assessing trends in air pollution and atmospheric deposition. Contact: Anders Grimvall

2004-07-05 The Swedish 'Miljöforum' takes place 1-2 September 2004 in Norrköping. ENGO researchers Victoria Wibeck and Madelaine Johansson will host a session on conflicts within environmental objetives.

2004-05-15 A new software for flow normalisation of riverine loads of substances is now available.

   
2004-03-05 ENGO evaluates trends in toxic contaminants in fish. A database compiled by ICES (International Council for the Exploration of the Sea) will be utilised for our study.

2004-01-15 ENGO evaluates OSPAR (Oslo-Paris Commission) guidelines for the normalisation of riverine inputs of nutrients to the North Sea and the Baltic Sea. Our results will be presented at an OSPAR workshop in Dresden, 8 - 10 September 2004.

2004-01-13 ENGO Meeting. Lokal: Glashuset, Hus B, Campus Valla, Linköping. Time: 9:30-13.00
2003-12-08 Anna Larsson presents her Master's thesis: Environmental Objectives - Not as easy as it sounds. Location: K1 Kåkenhus, Norrköping. Time: 10.15-12.00

2003-11-24 Peter Guttorp, recognized environmental statistician at the University of Washington, Seattle, USA, will be visiting the Division of Statistics at Linköpings University during autumn 2004 and summer 2005. He is engaged in questions concerning ENGO researchResponsible for information: Anders Grimvall
Page maintained by Kalle Wahlin.