In English

Programgemensamma seminarier

Var tredje vecka traffas ENGO forskarna för en programgemensam seminarieserie.

2004, 3 november:
Victoria Wibeck (ITUF), Communicative processes in Environmental Management by Objectives - Examples from the Swedish Context
2004, 13 december:
Helga Ahl (ITUF), Uppföljningen av miljömålet Levande skogar
2005, 10 januari:
Anders Grimvall och Claudia Libiseller (MAI), Normalisering av våt- och torrdepositions data
2005, 2 februari:
Per Milberg och Lars Westerberg (IFM), Observer bias in vegetation records
2005, vecka 8:
Projekt III (ITUF)
2005, vecka 11:
Projekt I (MAI)
2005, vecka 14:
Projekt II (IFM)
2005, vecka 17:
Projekt III (ITUF)
2005, vecka 20:
Projekt I (MAI)
IGHT=140 width=110>