Hide menu

Styrelsen

Institutionen leds av en styrelse (institutionsstyrelse) och under styrelsen av en prefekt (institutionschef). Institutionsstyrelsen väljs för en period av tre år och består av prefekt (ordförande) med proprefekt som suppleant, sex lärare med personliga suppleanter, en icke-lärare med personlig suppleant, en forskarstuderande med personlig suppleant, samt två studeranderepresentanter från grundutbildningen med personliga suppleanter. Vid val utses en komplett styrelse (exkl studerande representanter), där ett av alternativen föreslås av en valberedning utsedd av prefekten. Valberedningen utser eventuella nya ledamöter eller suppleanter (dock ej studeranderepresentanter) under mandatperioden. Mandatperioden för den nuvarande styrelsen är 2015-01-01 -- 2017-12-31.

Ordinarie Ersättare
Mariam Kamkar (ordf) Zebo Peng
Patrick Lambrix Niklas Carlsson
Jonas Kvarnström Fredrik Heintz
Kristian Sandahl (vice ordf) Ahmed Rezine
Vakant Mattias Arvola
Oleg Sysoev Mattias Villani
Eva Blomqvist Marco Kuhlmann
Lotta Hallberg Klas Arvidsson
Madeleine Häger Dahlqvist Eva Pelayo
Rikard Nordin Andreas Lange

Studeranderepresentanter
Oskar Bränfeldt
LinTek
Robin Keskisärkkä
Vakant Vakant

Vice ordförande: Kristian Sandahl

Sekreterare: Annette Gelotte

Email: idastyr@ida.liu.se.

Page responsible: Administrativ chef