Hide menu

Styrelsen

Institutionen leds av en styrelse (institutionsstyrelse) och under styrelsen av en prefekt (institutionschef). Institutionsstyrelsen väljs för en period av tre år och består av prefekt (ordförande) med proprefekt som suppleant, sex lärare med personliga suppleanter, en icke-lärare med personlig suppleant, en forskarstuderande med personlig suppleant, samt två studeranderepresentanter från grundutbildningen med personliga suppleanter. Vid val utses en komplett styrelse (exkl studerande representanter), där ett av alternativen föreslås av en valberedning utsedd av prefekten. Valberedningen utser eventuella nya ledamöter eller suppleanter (dock ej studeranderepresentanter) under mandatperioden. Mandatperioden för den nuvarande styrelsen är 2015-01-01 -- 2017-12-31.

Ordinarie Ersättare  
Mariam Kamkar (ordf) Zebo Peng  
Patrick Lambrix Niklas Carlsson  
Jonas Kvarnström Fredrik Heintz  
Kristian Sandahl (vice ordf) Ahmed Rezine  
Vakant Mattias Arvola  
Oleg Sysoev Mattias Villani  
Eva Blomqvist Marco Kuhlmann  
Lotta Hallberg Klas Arvidsson  
Madeleine Häger Dahlqvist Eva Pelayo  
Rikard Nordin Andreas Lange  

Studeranderepresentanter
Lintek student ordinarie Oskar Bränfeldt (suppleant vakant)
Lintek doktorand ordinarie Klervie Tocze (suppleant vakant)
STUFF student ordinarie vakant (suppleant vakant)
STUFF doktorand ordinarie vakant (suppleant vakant)

Vice ordförande: Kristian Sandahl

Sekreterare: Annette Gelotte

Email: idastyr@ida.liu.se.

Page responsible: Administrativ chef