Hide menu

Styrelsen

Institutionen leds av en styrelse (institutionsstyrelse) och under styrelsen av en prefekt (institutionschef). Institutionsstyrelsen väljs för en period av tre år och består av prefekt (ordförande) med proprefekt som suppleant, sex lärare med personliga suppleanter, en icke-lärare med personlig suppleant, en forskarstuderande med personlig suppleant, samt två studeranderepresentanter från grundutbildningen med personliga suppleanter. Vid val utses en komplett styrelse (exkl studerande representanter), där ett av alternativen föreslås av en valberedning utsedd av prefekten. Valberedningen utser eventuella nya ledamöter eller suppleanter (dock ej studeranderepresentanter) under mandatperioden. Mandatperioden för den nuvarande styrelsen är 2018-01-01 --
2020-12-31.


Ordinarie Ersättare  
Henrik Eriksson (ordf) Zebo Peng  
Ahmed Rezine Ola Leifler  
Kristian Sandahl (vice ordf) Marco Kuhlmann  
Tom Ziemke Eva Blomqvist  
Annika Tillander Oleg Sysoev  
Jonas Kvarnström Fredrik Heintz  
Patrick Lambrix Niklas Carlsson
Erik Nilsson Isak Hietala
Annette Gelotte Andreas Lange  
Anna Grabska Eklund Anne Moe  

Studeranderepresentanter
Lintek student ordinarie Oskar Bränfeldt (suppleant vakant)
Lintek doktorand ordinarie Robin Kurtz (suppleant vakant)
STUFF student ordinarie vakant (suppleant vakant)
STUFF doktorand ordinarie vakant (suppleant vakant)

Vice ordförande: Kristian Sandahl

Sekreterare: Annette Gelotte

Email: idastyr@ida.liu.se.

Page responsible: Administrativ chef