Hide menu

Styrelse

Institutionen leds av en styrelse (institutionsstyrelse) och under styrelsen av en prefekt (institutionschef). Vid val utses en komplett styrelse (exklusive studeranderepresentanter), där ett av alternativen föreslås av en valberedning (sammankallande och företrädargrupp) utsedd av sittande styrelsen. Valberedningen utser eventuella nya ledamöter eller suppleanter (dock ej studeranderepresentanter) under mandatperioden. Mandatperioden för den nuvarande styrelsen är 2021-01-01 -- 2023-12-31.

Ordinarie ledamöter
Henrik Eriksson (ordf)
Kristian Sandahl (vice ordf)
Tom Ziemke
Niklas Carlsson
Eva Blomqvist
Annika Tillander
Jonas Kvarnström
Klas Arvidsson
Annette Gelotte
Anna Grabska Eklund
 
Ersättare (ej personliga)
Zebo Peng
Marco Kuhlmann
Andrei Gurtov
Patrick Lambrix
Ahmed Rezine
Jolanta Pielaszkiewicz
Erik Prytz
Jalal Maleki
Isak Hietala
Anne Moe
 
Studeranderepresentanter
Lintek student ordinarie Michelle Krejci Ludvig Bolin
Lintek doktorand ordinarie John Tinnerholm (suppleant vakant)
STUFF student ordinarie vakant (suppleant vakant)
STUFF doktorand ordinarie Sofia Thunberg (suppleant vakant)

Sekreterare: Annette Gelotte

Email: idastyr@ida.liu.se.

Page responsible: Administrativ chef