Hide menu

Grundutbildning

E-postadresser och akut telefonnummer

IDA
Grundutbildningsadministratörer: adm-gu@ida.liu.se
Om- och avbokning av undervisningslokaler för fil-/tekfak: schema@ida.liu.se
Inrapportering av resultat: inrapportering@ida.liu.se

Ombokning av undervisningslokaler (IDA grundutb)

Kontakt: schema@ida.liu.se

 

LiU centralt - schemaläggningsärenden fil-/tekfak
Akut telefonnummer: 013-28 1330
E-postadress (ej akuta ärenden): 1330@liu.se

Studerandeexpedition

Kontakt: expeditionen@ida.liu.se

Studerandeexpeditionen - information

Kursadministratörer

Anna Grabska Eklund
anna.grabska.eklund@liu.se, 2362, E 3G:490

Veronica Gunnarsson
veronica.gunnarsson@liu.se, 5634, E 3G:478

Erika Larsson
erika.larsson@liu.se, 1868, E 3G:484

Annelie Almquist
annelie.almquist@liu.se, 2934, E 3G:488

Sanna Karlsson
sanna.karlsson@liu.se, 2358, E 3G:478

Agne Virsilaite Maras
agne.virsilaite.maras@liu.se, 5645, E 3G:482

 


Page responsible: Madeleine Häger Dahlqvist
Last updated: 2007-12-20