Göm menyn

TDP005 Projekt: Objektorienterade System

Kontakta


Examinator

Torbjörn Jonsson

Kursledare

Jonas Lindgren

Kursadministratör

Madeleine Häger Dahlqvist

Övriga lärare

Anton Sundblad
Emanuel Kinberger
Linus Olsson ( linol344@student.liu.se )

Studierektor

Ahmed Rezine


Sidansvarig: Jonas Lindgren
Senast uppdaterad: 2013-10-30