Göm menyn

TDDD60 Interaktiva system

Vt1 2014


Senaste nytt...


10/3  Tidsbudget
 

Det verkar som att några studenter missförstått lite om hur mycket tid jag förväntar mig att ni lägger på TDDD60. Därför vill jag förtydliga vad som gäller:

Var och en av de två uppgifterna består av en individuell del och en gruppdel. Rubriken i studieanvisningen är också "Individuell del av Uppgift 1 och 2".

 • 40 timmar på första uppgiften 1,5 hp (26,7 timmar per hp) bestående av gruppdel och individuell del
 • 67 timmar på andra uppgiften 2,5 hp bestående av gruppdel och individuell del

Det betyder att man i första uppgiften bör lägga en halv arbetsvecka på att göra gruppens arbete i den andra uppgiften bör lägga max en arbetsvecka på att göra grupparbetet. Det är därför jag på handledning/lektion betonat vikten av tidsbudget och arbetsfördelning i gruppen. Alla kan inte springa på samma boll för då hinner ni inte. Bedömningen av både grupparbetet och det individuella arbetet är anpassat för en sådan arbetsmängd, och om ni lägger mycket mer än det har ni troligen överarbetat.

Vi ska komma ihåg att det här är en liten kurs på totalt bara 4 hp, även om den fyller en mycket viktigt roll i utbildningsprogrammet (vilket framkom i utvärdering från UKÄ). T.ex. förväntar jag mig inte världens mest genomarbetade utvärderingsrapport, utan har pekat på mallen från usability.gov mest som en riktlinje för att ni ska se ungefär hur sådana rapporter brukar vara strukturerade.

Tidsbedömningar är emellertid alltid luriga och de som satsar på högsta betyg kan mycket väl få lägga lite mer tid för att uppnå den eftersträvade betygsnivån. En del har svårt med vissa ämnen och lätt för andra och då kan också tiden man måste lägga ned variera.


5/3  Redovisning av uppgift 2
 

Nedan följer ordningen på redovisningarna av uppgift 2. På onsdag vikarierar Johan Åberg för Anna.

Onsdag den 12/3 kl 10-12 i U3 med Mattias Arvola:

 • Grupp 4 Dykare
 • Grupp X Infotainment i bilar

Onsdag den 12/3 kl 10-12 i U7 med Johan Åberg:

 • Grupp 7 Bil
 • Grupp 3 Bokning

Fredag den 14/3 kl 8-10 i U3 med Mattias Arvola:

 • Grupp 6 Livekodning
 • Grupp 5 Modest

Fredag den 14/3 kl 8-10 i U7 med Anna Holm:

 • Grupp 2 UAV
 • Grupp 5 Katastrof

Bedömningsmässigt utgår vi från checklistan i studieanvisningen. Kontrollera själva att ni uppfyller kriterierna i den. Om ni inte gör det är det troligast att ni får komplettera:

 • Har gruppen tagit fram en datorprototyp som täcker in de viktigaste användningsuppgifterna?
 • Användningsuppgifterna ska inte vara triviala (t.ex. logga in).
 • Har gruppen gjort en väl genomförd användbarhetstestning i enlighet med Warfel kapitel 12.
 • Är användbarhetstestning rapporterad i enlighet med angiven mall från Usability.gov?
 • Landar gruppen i förslag på designförändringar och uppdaterade personas?


25/2  Korrigering av timmar
 

Ett fel hade smugit in i uppskattad arbetsmängd för uppgift 2. Korrekt ska vara 67 timmar. Felet är rättat i kursinfon.


25/2  Rapportmallen
 

Ett förtydligande: Rapportmallen behöver inte sammanfattas i den individuella delen av andra uppgiften.


25/2  Handout
 

La upp handout från sjätte föreläsningen (se Schema och Deadlines).


18/2  Handout
 

La upp handout från femte föreläsningen (se Schema och Deadlines).


17/2  Vid missad redovisning
 

De två examinationsuppgifterna har såväl muntlig som skriftlig redovisning och om man missar den muntliga redovisningen så måste det kompletteras. Det görs genom att intervjua ett par gruppmedlemmar om vad som gicks igenom på redovisningen och vilka lärdomar som kan dras av det. Sedan skickas in en sammanställning på 1-2 sidor av det till handledaren.


14/2  Lektionen nästa vecka
 

På lektionen på onsdag 10-12 ska ni jobba i grupperna med att omsätta den kritik ni fått på redovisningen i reviderad gränssnittsdesign samt, om tid finnes, diskutera val av prototypningsverktyg. Vi lärare finns där som bollplank för era diskussioner, men det blir inga övningar av den typ vi haft på de två första lektionerna.

Mattis grupper i U6: Grupp 4 (Dykare), Grupp 8 (Modest), Grupp 6 (Livecodning), Grupp X (som inte går PUM).

Annas grupper i U7: (UAV), Grupp 7 (Bil), Grupp 5 (Katastrof), Grupp 3 (Bokning).


11/2  Extended deadline
 

Jag fick frågan om de som har gruppredovisning på måndagen också kan få lämna in på måndag för att kunna ta in saker från redovisningen/kritiksessionen i den individuella inlämningen. Det är ju en god idé eftersom att kritiksessionen också är ett lärandetillfälle.

Jag har därför bestämt mig för att flytta fram deadline för de individuella inlämningarna några dagar så att de studenter som vill ta med sig saker från gruppredovisningen får möjlighet att göra det:

Individuell skriftlig redovisning av Uppgift 1: Ti 2014-02-18.

Individuell skriftlig redovisning av Uppgift 2: Ti 2014-03-18.

Inlämning sker elektroniskt till matar63.liu@analys.urkund.se i PDF eller Word-format.


4/2  Redovisning
 

Redovisningar sker enligt följande tider:

Fredag 8-10:
Grupp 4 (Dykare) och Grupp 8 (Modest). Matti i U4
Grupp 2 (UAV) och Grupp 7 (Bil). Anna i U6

Måndag 8-10:
Grupp 6 (Livecodning) och Grupp X (som inte går PUM). Matti i U15
Grupp 5 (Katastrof) och Grupp 3 (Bokning). Anna i U6

Planera för att berätta på en kvart om ert arbete och så har vi gott om tid att diskutera designen efter det. Vi kommer att granska varandras designlösningar utifrån principerna i Krug kapitel 1-5.


4/2  Lektion
 

Vi växlar vem som håller lektion imorgon jämför med förra gången:

Lektionen imorgon onsdag 10:15 - 12:00:

* Grupp 4 (Dykare), Grupp 8 (Modest) och Grupp 6 (Livecodning), och Grupp X (som inte går PUM) i KY25 (Anna)

* Grupp 2 (UAV), Grupp 7 (Bil), Grupp 5 (Katastrof) och 3 (Bokning) går till KY26 (Matti)

Vi kommer att skissa gränssnitt på lektionen.


4/2  Handout
 

La upp handout från fjärde föreläsningen (se Schema och Deadlines).


28/1  Konceptformulär
 

Varje student ska ta ansvar för att detaljera en konceptidé. Utgå från formuläret på konceptdesign.


26/1  Handout
 

La upp handout från tredje föreläsningen (se Schema och Deadlines).


23/1  Kursböckerna
 

Don't make me think av Krug finns på Ad Libris

Prototyping av Warfel finns hos Rosenfeld.

Don't make me think kostar 264 kr på Ad libris och Prototyping kostar 22 USD = 142 kr i DRM-fria PDF, ePub, MOBI och DAISY-format på Rosenfeld.


22/1  Handout igen
 

La upp handout från andra föreläsningen (se Schema och Deadlines).


21/1  Handout
 

La upp handout från första föreläsningen (se Schema och Deadlines).


18/1  Deadlines
 

Specificerade deadlines för individuell inlämning (se Schema och Deadlines).


7/1  Ny upplaga av kursbok
 

En av kursböckerna (Don't make me think, av Krug) kom i en ny upplaga (3. ed.) för någon dag sedan. Vi har planerat utifrån 2. ed., men köp den nya om ni inte redan ha köpt den gamla upplagan. Vi måste kika på den nya innan vi kan ge läsanvisningar för den.


20/12  Inför kursstart
 

Ladda ned studieanvisningen och läs den noga inför första tillfället och fråga om något är oklart. Skaffa också kursböckerna i god tid och läs på för den första uppgiften som inte går att klara på ett bra sätt om du inte är påläst.Sidansvarig: Mattias Arvola
Senast uppdaterad: 2011-12-14