Göm menyn

TDDD60 Interaktiva system

Vt1 2015


Senaste nytt...


24/2  Lektioner och Redovisning 2
 

På lektionen imorgon (25/2) kommer vi att köra lite skissningsövningar kring gränssnitt i syfte att få loss eventuella låsningar ni fått i era projekt. Få er att tänka om kring en del saker ni kan ha hakat upp er på helt enkelt. Grupp 1, 3, 4, 5 och 612 i U14, och Grupp 7, 8, 9 och 1011 i U15.

På lektionen den onsdag 4/3 finns jag på plats i salarna (U14 och U15) för att kunna ge återkoppling, svara på frågor och diskutera.

Redovisningsprogram ser ut enligt nedan (man är endast med på sitt eget pass):

Fredag 6/3 kl 9-10 Grupp 1 och 2

Måndag 9/3 kl 8-9 Grupp 3 och 4; kl 9-10 Grupp 5 och 612

Onsdag 11/3 kl 10-11 Grupp 7 och 8, kl 11-12 Grupp 9 och 1011

På redovisningen är det demo av prototyp, och sedan berättar ni om utvärderingsresultaten och så tar vi en kort diskussion om det. Planera för 10 minuter visa och berätta.


11/2  Muddy cards
 

Dagens muddy cards visade att merparten i kursen funkar bra. Det upplevs som en rolig och relevant kurs som tar ett annat perspektiv jämfört med många andra kurser på programmet.

Gruppindelningen var lite rörig i början, men jag hoppas att det har löst sig nu.

Kopplingarna till TDDD77 skulle behöva klargöras. Jag kontaktar lärarna på entreprenörsskapen och pratar med dem om det.

Alla är inte så förtjusta i att läsa (trots att det brukar heta att man "läser vid ett universitet" ;-) ). En halv tunn bok svenska är dock inte så mycket. Alternativet till denna form av examination är en tenta och det är inte så givande som examinationsform. Det är bättre att läsa, fundera och i diskussion med andra relatera i till ens praktiska erfarenheter från gruppuppgift och andra kurser och jobb. Att göra kritiska granskningar är dessutom en viktig grundläggande akademisk färdighet man inte ska få lämna sina universitetsstudier utan. Det är ett speciellt sätt att läsa, som kan vara krävande, men också givande.

Det kan vara svårt att balansera tid både mellan samtidiga kurser och mellan uppgifter i en och samma kurs. Tidsbudgetering är därför viktigt att ni gör. Räkna på hur mycket tid ni ska lägga på olika saker och låt det styra ert arbete. Designuppgifter har ju inte heller något absolut slut (det går alltid att göra lite bättre eller lite med), så därför måste budget styra.

Några efterlyser mer information om litteraturgranskningen. Det är tämligen enkelt. Inför seminariet: läs och sammanfatta de viktigaste slutsatserna i texten och granska vad författaren bygger de slutsatserna på, och fundera på varför det kan vara viktigt (eller inte). Skriv ned ett par frågor att diskutera med de andra studenterna på seminariet. Stolpa upp det och ni är klara med förberedelserna. Sedan för högre betyg ska ni skriva en mer sammanhängande text och då hjälper texterna om hur man skriver en litteraturgranskning och exemplen som jag länkat till i uppgiften er att göra det på ett bra sätt. Återkom gärna till mig eller Anna Holm med konkreta frågor om det.

Ett par deltagare tycker att det kunde vara tydligare vad som ska göras när. Där kan jag bara säga att ni ska se uppgiftsbeskrivningens punktlista. Det ni har framför er till andra redovisningen i UPG2 är (1) En interaktiv gränssnittsprototyp (som demonstreras), (2) en kort skriftlig rapport från användbarhetstest, och (3) en deltaganderapport. Till seminariet ska de obligatoriska delarna av UPG1 vara gjorda och till slutdeadline ska de valfria delarna in. Deadlines finns på kurshemsidans avdelning "Deadlines, schema och föreläsningar".

Underlaget till designuppdragen kan upplevas som inkomplett och det är det. De är nämligen autentiska och avspeglar hur det ser ut i verklig systemutveckling. När ni observerar att det är inkomplett så är det bra, för det betyder att ni har insett att ni har ett informationsbehov och sett att det finns saker ni skulle behöva ta reda på i användarstudier. Den insikten ser jag som ett tecken på att ni har förstått en viktig pedagogisk poäng med hela kursen.


27/1  Redovisning 1
 

Grupp 1 o 2 kl 9-10 på fredag den 6 feb.
Grupp 3 o 4 kl 13-14 på fredag den 6 feb.
Grupp 5 o 612 kl 14-15 på fredag den 6 feb.
Grupp 7 o 8 kl 8-10 på måndag den 9 feb.
Grupp 9 o 1011 kl 9-10 på måndag den 9 feb.


22/1  Resurser
 

La in ett par länkar till kompletterande resurser i första delen av Uppgift 2.


20/1  Lektion 27/1
 

På lektionen tisdag den 27/1 kommer grupp 1-6 kl 13-15 och grupp 7-12 kl 15-17. Innan lektionen ska ni ha bestämt vilket uppdrag ni vill jobba med.


18/1  Projektgrupper
 

Skapade projektgrupper. Har du ej tilldelats en projektgrupp så ska du höra av dig till examinator.


15/1  Seminariegrupper
 

Skapade grupper till seminariet.


14/1  Designuppdrag
 

La upp designuppdrag till Uppgift 2.


9/1  Uppdaterad kurshemsida
 

Kursinformationen är nu uppdaterad. Jag har skrivit om mycket av texten, så om något är oklart vill jag veta det. De specifika designuppdrag som ni kommer att jobba med i kursen kommer att läggas upp innan kursen startar.


19/12  Uppdatering
 

Kursinformationen på denna hemsida kommer att uppdateras i början av januari. Kursbok för våren 2015 kommer att vara Interaktionsdesign och UX: Om att skapa en godanvändarupplvelse, av Mattias Arvola (2014, Studentlitteratur).Sidansvarig: Mattias Arvola
Senast uppdaterad: 2011-12-14