Göm menyn

Interaktiva och kognitiva system (HCS)


Kognitionsvetenskapliga seminariet

Seminariet vänder sig till forskare/lärare och avancerade studenter i kognitionsvetenskap och näraliggande områden. Fokus ligger på diskussion av teoretiska kognitionsvetenskapliga frågor och teorier. Vi kommer i första hand att läsa och diskutera intressanta texter inom detta område, men öppnar också för presentation och diskussion av egna arbeten med denna inriktning.

Seminariet leds av Nils Dahlbäck (IDA) och Fredrik Stjernberg (IKK). Kontakta gärna oss för mer information.

Vi träffas en gång var fjortonde dag. Tider för hösten 2017 meddelas senare.

Schemat nedan är från vårterminen 2014. Det finns kvar här för att ge exempel på den slags texter vi brukar diskutera.

Datum Tid Lokal Ämne/text
19/9 14.00 - 15.00 Newell, E-huset (IDA) Traditionell terminsupptakt, där vi diskuterar planeringen av höstens seminarier, samt lyssnar på reseberättelser från Cognitive Science Annual Meeting och annat intressant.
2/10 16.00 - 17.00 Newell, E-huset (IDA)

Castelfranchi, Cristiano (2013) Minds as social institutions. Phenomenology and the Cognitive Sciences Published online 30 May 2013.

15/10 14.00- 15.00

Newell, E-huset (IDA)

Evans, Jonathan St.B. & Stanovich, Keith E. (2013) Dual-Process Theories of Higher Cognition: Advancing the Debate. Perspectives on Psychological Science Vol 8(3), 223-241

Evans, Jonathan St.B. & Stanovich, Keith E. (2013) Theory and Metatheory in the Study of Dual Processing: Reply to Comments. Perspectives on Psychological Science Vol 8(3), 263-271

Läs gärna i mån av tid också någon av kommentartexterna från samma nummer

Artiklarna kan laddas ner från biblioteket

28/10
OBS! Ändrad dag!

14.00- 15.00 Newell, E-huset (IDA)

Hutchins, Edwin (2013) The cultural ecosystem of human cognition. Philosophical Psychology. Published online 19 Aug 2013.
Artikeln kan laddas ner från biblioteket.

12/11 10.00 - 11.00 Newell, E-huset (IDA)

Heersmink, Richard (2013) A Taxonomy of Cogntive Artifacts: Function, Information, and Categories. Review of Philosophy and Psychology. Published online 25 May 2013.
Artikeln kan laddas ner från biblioteket

26/11 14.00- 15.00
Newell, E-huset (IDA)

Johansson, P., Hall, L., Sikström, S. & Olsson, A. (2005). Failure to detect mismatches between intention and outcome in a simple decision task. SCIENCE, 310, 116-119.

Hall, L., Strandberg, T., Pärnamets, P., Lind, A., Tärning, B. & Johansson, P. (2013). How the polls can be both spot on and dead wrong: using choice blindness to shift political attitudes and voter intentions. PloS one, 8, e60554. PLoS.

Artiklarna kan laddas ner från biblioteket

10/12

14.00- 15.00 Newell, E-huset (IDA)

Wallin, Annika (2013) A peace treaty for the rationality wars? External validity and its relation to normative and descriptive theories of rationality. Theory & Psychology; 23(4) 458–478

3/2 13.15- 14.14 Simon, E-huset (IDA)

Clark, Andy (2013) Whatever next? Predictive brains, situated agents, and the future of cognitive sciene. Behavioral and Brain Sciences. 36 (3), pp 181 - 204.

Mycket informationsrik artikel. Föreslår att vi framförallt koncentrerar oss på mer övergripande frågor, som modellens generella egenskaper och hur väl den kan fungera som en generell teori för kognition.

Artikeln kan laddas ner från biblioteket.

20/2
OBS! Torsdag.
10.15- 11.30(ca) Simon, E-huset (IDA

Newell, Ben R. & Shanks, David R. (2014) Unconscious influences on decision making: A critical review. Behavioral and Brain Sciences.
doi: 10.1017/S0140525X12003214

Artikeln kan laddas ner från biblioteket.

10/3

10.15- 11.30(ca) Newell, E-huset (IDA)

McFadden, Johnjoe (2013) The CEMI Field Theory: Closing the Loop. Journal of Consciousness Studies, 20, No. 1–2, 2013, pp. 153–68

31/3 13.15 - 14.30 (ca) Simon, E-huset (IDA)

Vaesen, Krist (2012). The cognitive bases of human
tool use. Behavioral and Brain Scicences 35, 203-262.

Artikeln kan laddas ner från biblioteket

      Den planerade tiden för detta seminarium är Nils D och Fredrik S i Göteborg. Ny tid meddelas senare.
12/5 13.15 - 14.30 (ca) Simon, E-huset (IDA)

Koahevnikov, M., Evans, C. & Kosslyn, S.M. (2014) Cognitive Style as Environmentally Sensitive Individual Differences in Cognition: A Modern Synthesis and Applications in Education, Business, and Management. Psychological Science in the Public Interest. Vol 15(1) 3-33.

Artikeln kan laddas ner från biblioteket.

26/5

15.15 - 16.30 (ca)

OBS TIDEN!

Simon, E-huset (IDA)

Hutto, D., M. Kirchoff och E. Myin (2014). Extensive Enactivism: Why keep it all in?
Unpublished manuscript, downloaded from http://uow.academia.edu/DanielDHutto (2014-05-21)

Läs gärna också den intressanta recensionen av en bok av Hutto på samma tema.
Mohan Matten (forthcoming) Review of D. Hutto and E. Myin "Radializing Enactivism: Basic Minds Without Content" To appear in Canadian Journal of Philosophy.

9/6 13.15 - 14.30 (ca) Simon, E-huset (IDA) TBASidansvarig: Arne Jönsson
Senast uppdaterad: 2017-06-15