Göm menyn

Interaktiva och kognitiva system (HCS)

Grundutbildning


HCS ansvarar för grundutbildning inom kognitionsvetenskap, kognitiva system, människa-datorinteraktion, språkteknologi och kunskapsteknik, samt medverkar i ytterligare kurser inom många andra områden.

Kontaktperson för grundutbildningen inom HCS är avdelningens studirektor Jalal Maleki.

Kurser ordnade efter kurskod

Listan omfattar kurser som ges Ht 2015 till och med Ht 2016. För mer information om en kurs, klicka på kurskoden.

725G17Webbpublicering: Teknik, design, kommunikation, 7.5 hp (G1)
725G54Webbprogrammering, grundkurs, 7.5 hp (G)
725G66Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (G2)
725G72iOS applicationsutveckling för iPhone och iPad, grundkurs, 8 hp (G1)
725G73Objective-C programmering, 8 hp (G1)
729A05Lokalisering, översättning och terminologi, 7.5 hp (A)
729A10Introduktion till kognitionsvetenskap, 6 hp (A)
729A23Kognitionsvetenskaplig teori, 6 hp (A)
729A46Kognitionsvetenskapligt projektarbete, 16 hp (A)
729A63Simulatorer och simulatoranvändning, 6 hp (A)
729A64Profilfördjupning, 10 hp (A)
729A67Kognitionsvetenskaplig metodfördjupning, 6 hp (A)
729A69Aktuell kognitionsvetenskaplig forskning I, 5 hp (A)
729A70Aktuell kognitionsvetenskaplig forskning II, 5 hp (A)
729A71Beteende i komplexa system, 6 hp (A)
729A78Kognitiva aspekter på lärande samt design av lärteknologi, 7.5 hp (A)
729A80Masteruppsats (30 hp), 30 hp (A)
729A88Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (A)
729A94Kognitionsvetenskaplig metod, 6 hp (A)
729A97Språkteknologiska system, 6 hp (A)
729A98Risk- och Olycksanalys, 6 hp (A)
729A99Användbarhetstestning, 6 hp (A)
729G01Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, 6 hp (G)
729G04Programmering och diskret matematik, 6 hp (G1)
729G06Programmering och logik, 6 hp (G1)
729G09Språkvetenskaplig databehandling, 5 hp (G)
729G12Distribuerad och situerad kognition, 6 hp (G)
729G15Kognitiv modellering, 6 hp (G)
729G17Språkteknologi, 6 hp (G)
729G19Tillämpad kognitionsvetenskap, 12 hp (G)
729G20Lokalisering, översättning och terminologi, 6 hp (G2)
729G21Sammansatta kognitiva system, 6 hp (G2)
729G22Interaktionsdesign, 6 hp (G)
729G24Fördjupningskurs i människa teknik interaktion, 6 hp (G2)
729G26Interaktionprogrammering, 6 hp (G2)
729G27Fördjupningskurs i kvalitativa forskningsmetoder, 6 hp (G2)
729G28Webbprogrammering och databaser, 6 hp (G2)
729G40Kandidatuppsats, 18 hp (G2)
729G41Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå, 6 hp (G2)
729G43Artificiell intelligens, 12 hp (G2)
729G44Gränssnittsdesign, 6 hp (G2)
729G74IT och programmering: grundkurs, 6 hp (G1)
732G16Databaser: design och programmering, 7.5 hp (G2)
768A01Interaktionsdesign studio, 12 hp (A)
768A03Designforskningsmetod, 6 hp (A)
768A04Tjänstedesign, studio, 12 hp (A)
768A05Tjänstedesign och innovation, 6 hp (A)
768A07Uppsats, 30 hp (A)
TDDC61On-line produktion, 6 hp (G1)
TDDC63Interaktiv form, 6 hp (G1)
TDDC73Interaktionsprogrammering, 6 hp (G2)
TDDC74Programmering - abstraktion och modellering, 8 hp (G1)
TDDC89Lingvistik, grundkurs, 6 hp (G1)
TDDD01Språkteknologi, 6 hp (G2)
TDDD02Språkteknologi för informationssökning, 4 hp (A)
TDDD13Interaktionsprogrammering, 6 hp (G2)
TDDD23Design och programmering av datorspel, 6 hp (A)
TDDD27Avancerad webbprogrammering, 6 hp (A)
TDDD29IT-projektledning, 6 hp (A)
TDDD32Användardriven produktutveckling, 6 hp (G1)
TDDD35Användbara system, 6 hp (G1)
TDDD49Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (A)
TDDD51Tjänstedesign och tjänsteinnovation, 6 hp (A)
TDDD53Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (A)
TDDD57Fysisk interaktion och spelprogrammering, 6 hp (A)
TDDD58Interaktionsdesign - Projekt, 12 hp (G)
TDDD60Interaktiva system, 4 hp (G1)
TDDD61Design, strategi, management, 6 hp (A)
TDDD62Praktik, 18 hp (A)
TDDD75Effektdriven utveckling och humancentrerad design av interaktiva system, 6 hp (G2)
TDDD80Projekt: Mobila och sociala applikationer, 11 hp (G1)
TDDD90Interaktiva produkter, 6 hp (A)
TDDD97Webbprogrammering, 6 hp (G2)
TDDE03Designstudio II, 12 hp
TDDE04Introduktion till programmering och datalogiskt tänkande, 6 hp (G1)
TDDI09Systeminstallation, 8 hp (G1)
TDDI41Grundläggande systemadministration, 8 hp (G1)
TDP013Webbprogrammering och interaktivitet, 6 hp (G1)
TDP015Grunder i matematik och logik, 6 hp (G1)
TDP017Företagsprojekt, 10 hp (G2)
TDP022Interaktiva system, 6 hp (G2)
TDP024Enterprise Systems, 6 hp (G2)
TDP025Projekt: Entreprenöriell programmering, 10 hp (G2)
TDP026Vetenskaplig metod inom programmering, 6 hp (G2)
TDP027Projekt: Agil systemutveckling, 10 hp (G2)
TDP028Projekt: Entreprenöriell programmering, 10 hp (G2)
TQPR10Examensarbete, 16 hp (G2)


Se även IDAs grundutbildningssidor.


Sidansvarig: Arne Jönsson