Göm menyn

Interaktiva och kognitiva system (HCS)

Grundutbildning


HCS ansvarar för grundutbildning inom kognitionsvetenskap, människa-datorinteraktion, språkteknologi och kunskapsteknik, samt medverkar i ytterligare kurser inom många andra områden.

Kontaktperson för grundutbildningen inom HCS är avdelningens studirektor Jalal Maleki.

Se även IDAs grundutbildningssidor.


Sidansvarig: Arne Jönsson
Senast uppdaterad: 2006-01-16