Göm menyn

Interaktiva och kognitiva system (HCS)

Grundutbildning


HCS ansvarar för grundutbildning inom kognitionsvetenskap, kognitiva system, människa-datorinteraktion, språkteknologi och kunskapsteknik, samt medverkar i ytterligare kurser inom många andra områden.

Kontaktperson för grundutbildningen inom HCS är avdelningens studirektor Jalal Maleki.

Kurser ordnade efter kurskod

Listan omfattar kurser som ges Ht 2017 till och med Ht 2018. För mer information om en kurs, klicka på kurskoden.

725G66Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (G2)
729A10Introduktion till kognitionsvetenskap, 6 hp (A)
729A27Natural Language Processing, 6 hp (A)
729A46Kognitionsvetenskapligt projektarbete, 16 hp (A)
729A63Simulatorer och simulatoranvändning, 6 hp (A)
729A64Profilfördjupning, 10 hp (A)
729A67Kognitionsvetenskaplig metodfördjupning, 6 hp (A)
729A69Aktuell kognitionsvetenskaplig forskning I, 5 hp (A)
729A70Aktuell kognitionsvetenskaplig forskning II, 5 hp (A)
729A71Beteende i komplexa system, 6 hp (A)
729A78Kognitiva aspekter på lärande samt design av lärteknologi, 7 hp (A)
729A80Masteruppsats (30 hp), 30 hp (A)
729A88Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (A)
729A94Kognitionsvetenskaplig metod, 6 hp (A)
729A98Risk- och Olycksanalys, 6 hp (A)
729A99Användbarhetstestning, 6 hp (A)
729G01Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, 6 hp (G)
729G09Språkvetenskaplig databehandling, 5 hp (G)
729G12Distribuerad och situerad kognition, 6 hp (G)
729G15Kognitiv modellering, 6 hp (G)
729G17Språkteknologi, 6 hp (G)
729G19Tillämpad kognitionsvetenskap, 12 hp (G)
729G21Sammansatta kognitiva system, 6 hp (G2)
729G22Interaktionsdesign, 6 hp (G)
729G26Interaktionprogrammering, 6 hp (G2)
729G28Webbprogrammering och databaser, 6 hp (G2)
729G40Kandidatuppsats, 18 hp (G2)
729G41Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå, 6 hp (G2)
729G43Artificiell intelligens, 12 hp (G2)
729G44Gränssnittsdesign, 6 hp (G2)
729G74IT och programmering: grundkurs, 6 hp (G1)
729G75Programmering och algoritmiskt tänkande, 6 hp (G2)
729G76Projekthantering i människa-teknikinteraktion, 6 hp (G2)
732A74Introduktion till Python, 3 hp (A)
732G16Databaser: design och programmering, 7.5 hp (G2)
768A01Interaktionsdesign: studio, 12 hp (A)
768A03Designforskningsmetod, 6 hp (A)
768A04Tjänstedesign, studio, 12 hp (A)
768A05Tjänstedesign och innovation, 6 hp (A)
768A07Uppsats, 30 hp (A)
769A01Kognitionsvetenskapligt pojektarbete I, 12 hp (A)
769A02Kognitionsvetenskapligt projektarbete II, 12 hp (A)
769A03Representationer som tänkande, 6 hp (A)
TDDC61On-line produktion, 6 hp (G1)
TDDC63Interaktiv form, 6 hp (G1)
TDDC73Interaktionsprogrammering, 6 hp (G2)
TDDC74Programmering - abstraktion och modellering, 8 hp (G1)
TDDD13Interaktionsprogrammering, 6 hp (G2)
TDDD23Design och programmering av datorspel, 6 hp (A)
TDDD27Avancerad webbprogrammering, 6 hp (A)
TDDD29IT-projektledning, 6 hp (A)
TDDD35Användbara system, 6 hp (G1)
TDDD49Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (A)
TDDD51Tjänstedesign och tjänsteinnovation, 6 hp (A)
TDDD53Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (A)
TDDD57Fysisk interaktion och spelprogrammering, 6 hp (A)
TDDD58Interaktionsdesign - Projekt, 12 hp (G)
TDDD60Interaktiva system, 4 hp (G1)
TDDD61Design, strategi, management, 6 hp (A)
TDDD62Praktik, 18 hp (A)
TDDD75Effektdriven utveckling och humancentrerad design av interaktiva system, 6 hp (G2)
TDDD80Projekt: Mobila och sociala applikationer, 11 hp (G1)
TDDD90Interaktiva produkter, 6 hp (A)
TDDD97Webbprogrammering, 6 hp (G2)
TDDE03Designstudio II, 12 hp
TDDE04Introduktion till programmering och datalogiskt tänkande, 6 hp (G1)
TDDE09Språkteknologi, 6 hp (A)
TDDE17Introduktion till språkteknologi, 4 hp (G2)
TDDE20Avancerad projektkurs: Spel-, app- och webbutveckling, 6 hp (A)
TDDE28Samtida perspektiv på värdeskapande, 6 hp (A)
TDDE29Codesign, verktyg och angreppssätt, 6 hp (A)
TDDE33Användardriven produktutveckling, 6 hp (G)
TDDE36Användarupplevelse och interaktionsdesign, 12 hp (G2)
TDDE38Representationer som tänkande, 6 hp (A)
TDDE39Fysisk interaktionsdesign och prototyping, 6 hp (A)
TDDI41Grundläggande systeminstallation, 8 hp (G1)
TDP013Webbprogrammering och interaktivitet, 6 hp (G1)
TDP015Grunder i matematik och logik, 6 hp (G1)
TDP017Företagsprojekt, 10 hp (G2)
TDP022Interaktiva system, 6 hp (G2)
TDP024Enterprise Systems, 6 hp (G2)
TDP026Vetenskaplig metod inom programmering, 6 hp (G2)
TDP028Projekt: Entreprenöriell programmering, 10 hp (G2)
TDP029Projekt: Agil systemutveckling, 8 hp (G)
TDP030Språkteknologi, 6 hp (G2)
TQPR10Examensarbete, 16 hp (G2)


Se även IDAs grundutbildningssidor.


Sidansvarig: Arne Jönsson