Hide menu

Examensarbeten och uppsatser / Final Theses

Framläggningar på IDA / Presentations at IDA


Se även framläggningar annonserade hos ISY och ITN i Norrköping / See also presentations announced at ISY and ITN in Norrköping (in Swedish)

If nothing is stated about the presentation language then the presentation is in Swedish.

På grund av rådande distansläge kommer framläggningar våren 2020 ske på distans. Se mer information på sidan om digitala framläggningar (även länk till vänster). Vid krav på lösenord för att komma in till exjobbspresentationen, vänligen kontakta examinator för lösenord (skriv in personens namn i sökfältet uppe till höger och välj "Sök IDA-anställda" i menyn).
/
Due to current distance mode thesis presentations during spring of 2020 will take place online. See more information on the page for online presentations (also link in the menu). If password is required to access the online presentation, please contact the examiner (type in the examiner's name in the search bar in the top right, and choose "Sök IDA-anställda" in the menu).

WExUpp - kommande framläggningar
 • 2021-01-28 kl 13:15 i https://liu-se.zoom.us/j/67923298864?pwd=T3FuOGVkRkdOZkw4VHppckZGbkJVdz09

  Runtime Monitoring on a Real-Time Embedded System

  Författare: Anton Landor
  Handledare: Felipe Boeira
  Examinator: Mikael Asplund
  Nivå: Avancerad (30hp)

  Understanding runtime behavior in a real-time system may be difficult, as tools such as performance profilers and powerful debugging tools like those present in traditional personal computers may be unavailable, and computational resources can be limited for recording the runtime. Few of today's published literature evaluates the usability of runtime visualizations, and therefore this study will present solutions on how to create understandable runtime visualization. This study further evaluates one solution, conducting usability tests and performance tests on the solution. The solution proved to be effective in helping users understand runtime execution during the usability tests. Recording the runtime proved to adversely affect performance on the tested systems during the performance tests. Multiple methods of recording runtime were tested which all affected the performance. This performance impact was concluded to be insignificant in over 90% of normal use-cases, but programs that loaded the system heavily was significant. Most programs with heavy loads will see a relatively small but noticeable performance impact, while in some extreme cases, the execution times can increase by over 30% while recording the runtime.Page responsible: Ola Leifler
Last updated: 2020-06-11