Hide menu

Examensarbeten och uppsatser / Final Theses

Framläggningar på IDA / Presentations at IDA


Se även framläggningar annonserade hos ISY och ITN i Norrköping / See also presentations announced at ISY and ITN in Norrköping (in Swedish)

If nothing is stated about the presentation language then the presentation is in Swedish.


WExUpp - kommande framläggningar
2022-08-15 - HCS
Enhancing an Ad Review Process through Interpretable Anomaly Detecting Machine Learning Models
Eric Dahlgren
Avancerad (30hp)
kl 13:15, John Von Neumann (In English)


Page responsible: Ola Leifler
Last updated: 2022-06-03