Göm menyn

TDDI02 Programmeringsprojekt

Examination


Obligatoriska examinationsmoment

Kursen ger som bäst betyg G. För att uppnå detta krävs som vanligt en viss insats av dig. Följande krävs, listat i ungefär den ordning det dyker upp i kursen.

Observera att betyg sätts individuellt. Din status framgår i LUPP.

Kravdokumnet
Målet för projektgruppen. Specificerar vad programmet/systemet skall klara när det är klart. Framför allt vad avser gränssnitt och funktionalitet. VAD som skall göras.
Hemtenta
Den kommer att omfatta lite begrepp och relaterat som avser Software Engineering/programutveckling.
Designdokument
En beskrivning av hur ert program/system skall fungera på tekninsk nivå. HUR implementationen skall lösas. Klassdiagram, protokoll, sekvensdiagram, etc...
Designgranskning
Granskning av en annan grupps designdokument. Resultatet av granskningen presenteras i samband med DesignPresentation.
Designpresentation
Presentation av ert designdokument inför några andra projektgrupper.
Projektdokument
Ett dokument som är relevant för just ert projekt och bestäms i samråd med handledare då KravDokumentet är godkänt. T.ex. användarmanual, installationsmanual, testrapport, eller ...
Leveranspresentation
Presentation av er färdiga produkt inför kund.
Kodinlämning
Det färdiga programmet skall lämnas in.
Reflektionsdokument
Er beskrivning av hur arbetet gått till. Vilka delar av arbetssättet som fungerade bra och effektivt, och vad som inde gjorde det. Era tankar om hur arbetssättet kan förbättras. Kort sagt: en sammanfattning av era nya erfarenheter.

Sidansvarig: Jonas Lindgren
Senast uppdaterad: 2013-08-31