Informationsansvarig: Karl Wahlin, karwa282@student.liu.se
Sidan uppdaterades senast: 2008-10-16
LiU » IDA » Grundutbildning » Kurs » 732G81


[ Hoppa direkt till textinnehållet ]

732G81 (2010/11)

LiU » IDA » Grundutbildning » Kurs » 732G81

732G81 Statistik


Senaste nytt

2014-12-08

Lokalbyte: på torsdag kl 8-10 har grupp B och C seminarium tillsammans i sal T2.

2014-12-08

Instruktion för datorövning 2 samt tillhörande datamaterial.

2014-12-05

Föreläsningsunderlag för föreläsning 6.

2014-12-05

Föreläsningsunderlag för föreläsning 5.

2014-12-05

Lösningsförslag till dagens dugga.

2014-12-01

Några har haft frågor om deluppgift 3.1 5 från kompendiet. Här är ett lösningsförslag.

2014-11-28

Föreläsningsunderlag för föreläsning 4.

2014-11-28

Föreläsningsunderlag för föreläsning 3.

2014-11-24

Instruktion för datorövning 1 samt tillhörande datamaterial.

2014-11-24

Förändringar har gjorts i gruppindelningen eftersom vissa anmält att de inte ska gå kursen.

2014-11-24

Kalle handleder grupp A och Patrik handleder grupp B och C.

2014-11-21

Indelning i seminarie- och arbetsgrupper. Saknas du på listan - hör av dig. Finns det med någon i gruppen som du vet hoppat av - hör av dig. Observera att gruppindelningen skett slumpmässigt och att övning i att samarbeta med personer man ej valt själv är en del av kursens struktur enligt programledningens önskemål. Byte av grupp medges ej.

2014-11-19

Föreläsningsunderlag för föreläsning 1-2.

2014-10-15

Välkomna till kursen 732G81 Statistik för internationella ekonomer!

Kursen startar måndagen den 24 november.