Informationsansvarig: Karl Wahlin, karwa282@student.liu.se
Sidan uppdaterades senast: 2008-10-16
LiU » IDA » Grundutbildning » Kurs » 732G81


[ Hoppa direkt till textinnehållet ]

732G81 (2010/11)

LiU » IDA » Grundutbildning » Kurs » 732G81

732G81 Statistik


Senaste nytt

2015-03-09

Lösningsförslag till omtentamen.

2015-01-26

Lösningsförslag till dagens tentamen.

2015-01-21

Isaks föreläsning 9 och föreläsning 11.

2015-01-15

Exempeltenta som räknas under repetitionsföreläsningen på måndag.

2015-01-15

Gamla tentor att öva på:

tent140127    losn140127

tent140308    losn140308

tent130128    losn130128

tent130309    losn130309

2015-01-12

Med anledning av frågan om hjälpmedel på tentamen: tillåtna hjälpmedel på tentamen för denna kurs har alltid varit räknedosa av valfri modell, formelsamling och tabellsamling. Så gäller också i år.

Jag vet inte var ryktet att bok skulle vara tillåtet kommer ifrån, men det har aldrig varit tillåtet med kursbok på tentamen för denna kurs.

2015-01-09

Lösning till dugga 2.

2015-01-09

Instruktion för datorövning 3.

2015-01-09

Föreläsningsunderlag för föreläsning 10.

2015-01-07

Länk till projektrapporterna.

2015-01-02

Här följer instruktioner för projektseminarierna:

  • Opponentgruppen arbetar med kritisk granskning av den rapport man fått i uppgift att fördjupa sig i. Fundera över metodval, metodbeskrivning, visualiseringsteknik och tydlighet. Gå också igenom det språkliga genom att markera i texten var problem finns. Den språkliga opponeringen görs dock ej muntligen vid seminariet, utan nämns bara i samband med att den kommenterade texten överlämnas.

  • För att göra övergången mellan presentationerna smidigare, så kommer det för grupp A och C att finnas en dator på plats i salen. Maila därför över er presentation innan seminariet till karl.wahlin@liu.se, helst dagen innan. Även grupp B kan maila sin presentation till Isak (isak.hietala@liu.se) så ska vi se om han också kan ordna en dator.

  • Vid projektseminariet har varje grupp 10 minuter till förfogande för sin presentation. Därefter följer opponering och diskussion i cirka 5 minuter.

  • Efter seminariet reviderar varje grupp sin rapport efter opponentgruppens kommentarer. Senast den 23 januari kl 12.00 ska reviderad rapport lämnas in till Kalle för godkännande. Här sätts betygen U eller G. Vid betyget U måste projektarbetet göras om nästa år. För sent inlämnad rapport ger betyget U.

Opponeringsschema:

Redovisare Opponenter
A1 A2
A2 A3
A3 A4
A4 A5
A5 A6
A6 A7
A7 A1

 

Redovisare Opponenter
B1 B2
B2 B3
B3 B4
B4 B5
B5 B6
B6 B7
B7 B8
B8 B1

 

Redovisare Opponenter
C1 C2
C2 C3
C3 C4
C4 C5
C5 C6
C6 C7
C7 C1

2015-01-01

Föreläsningsunderlag för föreläsning 8.

2014-12-08

Lokalbyte: på torsdag kl 8-10 har grupp B och C seminarium tillsammans i sal T2.

2014-12-08

Instruktion för datorövning 2 samt tillhörande datamaterial.

2014-12-05

Föreläsningsunderlag för föreläsning 6.

2014-12-05

Föreläsningsunderlag för föreläsning 5.

2014-12-05

Lösningsförslag till dagens dugga.

2014-12-01

Några har haft frågor om deluppgift 3.1 5 från kompendiet. Här är ett lösningsförslag.

2014-11-28

Föreläsningsunderlag för föreläsning 4.

2014-11-28

Föreläsningsunderlag för föreläsning 3.

2014-11-24

Instruktion för datorövning 1 samt tillhörande datamaterial.

2014-11-24

Förändringar har gjorts i gruppindelningen eftersom vissa anmält att de inte ska gå kursen.

2014-11-24

Kalle handleder grupp A och Patrik handleder grupp B och C.

2014-11-21

Indelning i seminarie- och arbetsgrupper. Saknas du på listan - hör av dig. Finns det med någon i gruppen som du vet hoppat av - hör av dig. Observera att gruppindelningen skett slumpmässigt och att övning i att samarbeta med personer man ej valt själv är en del av kursens struktur enligt programledningens önskemål. Byte av grupp medges ej.

2014-11-19

Föreläsningsunderlag för föreläsning 1-2.

2014-10-15

Välkomna till kursen 732G81 Statistik för internationella ekonomer!

Kursen startar måndagen den 24 november.