Informationsansvarig: Bertil Wegmann, bertil.wegmann@liu.se
Sidan uppdaterades senast: 2016-10-11
LiU » IDA » Grundutbildning » Kurs » 732G71


[ Hoppa direkt till textinnehållet ]

732G71 (2016/17)

LiU » IDA » Grundutbildning » Kurs » 732G71

732G71 Statistik B

HT2016

 


OBS! Pga sjukdom kan inte tentaresultatet rapporteras in innan jul. Inrapportering sker den 2/1.

 

Vi hann inte gå igenom hela uppgift 2 b-d på lektion 1. Här kommer svaren:

2b) På 5 % sign.nivå. F-test, F_obs = 124.056 > 5.79 ger att minst en av förklaringsvariablerna bidrar till modellen. t-test för ålder gav t_obs = 13.444 och t-test för utbildning gav t_obs = 10.48. Båda t_obs är större än kritiskt värde 2.571, dvs x1 och x2 bidrar var för sig signifikant till modellen.

2c) R-kvadrat = 98.02 %

2d) y-hat = 35.4, kritiskt t-värde 2.571, s = 1.202, distance value = 0.216 ger ett 95 % prediktionsintervall till (32,38.8).

 

Välkommen till kursstart i statistik B, 732G71, på onsdag den 9/11 kl. 10:15 i sal C2!

Vi börjar med en kort introduktion till kursen innan den första föreläsningen tar vid.

Se TimeEdit för schema.

 

Underlag till föreläsning 1

Underlag till föreläsning 2

Underlag till föreläsning 3

Underlag till föreläsning 4

Underlag till föreläsning 5

Underlag till föreläsning 6

Underlag till föreläsning 7

Underlag till föreläsning 8

Excelblad till föreläsning 8

Underlag till föreläsning 9

Excelblad till föreläsning 9