Informationsansvarig: Bertil Wegmann, bertil.wegmann@liu.se
Sidan uppdaterades senast: 2015-09-04
LiU » IDA » Grundutbildning » Kurs » 732G71


[ Hoppa direkt till textinnehållet ]

732G71 (2015/16)

LiU » IDA » Grundutbildning » Kurs » 732G71

732G71 Statistik B

HT2015

 

OBS!!! RÄKNESTUGAN PÅ ONSDAG DEN 2/12 ÄR INSTÄLLD PÅ GRUND AV SJUKDOM.

 

Välkommen till kursstart i statistik B, 732G71, på onsdag den 4/11 kl. 08:15 i sal Vallfarten!

Vi börjar med en kort introduktion till kursen innan den första föreläsningen tar vid.

Se TimeEdit för schema och läsanvisningar.

 

Underlag till föreläsning 1

Underlag till föreläsning 2

Underlag till föreläsning 3

Underlag till föreläsning 4

Underlag till föreläsning 5

Underlag till föreläsning 6

Underlag till föreläsning 7

Underlag till föreläsning 8

Excelblad till föreläsning 8

Underlag till föreläsning 9

Excelblad till föreläsning 9