Göm menyn

732G71 Statistik B

Ht 2017


Välkommen till kursstart i statistik B, 732G71, på måndag den 6/11 kl. 15:15 i sal A1!

Vi börjar med en kort introduktion till kursen innan den första föreläsningen tar vid.

Tentorna med facit nedan är ordinarie tenta och omtenta för dom tre senaste åren samt den senaste ordinarie tentan. Lösningsförslag till omtentan 170204 presenterades på den sista föreläsningen måndagen den 4/12 kl. 10-12 i sal C2.

Fel i facit på tentamen 161213, uppg. 4b: koefficienternas värden är -0.0631, 0.0006, -0.0436 för kvartalen och t-kvoterna som finns i facit ska inte användas.

Fel i facit på tentamen 151209, uppg. 2c: s_E_p = 0.037 / (kvadratroten ur SS_logP,logP) = 0.3043, t_krit = t(n-2,alpha)

 

Se TimeEdit för schema.

 


Sidansvarig: Bertil Wegmann
Senast uppdaterad: 2018-01-19