Informationsansvarig: Lotta Hallberg, lohal@ida.liu.se
Sidan uppdaterades senast: 2008-07-02
LiU » IDA » Grundutbildning » Kurs » 732G01


[ Hoppa direkt till textinnehållet ]
Meny:

732G01 (2008/09)

LiU » IDA » Grundutbildning » Kurs » 732G01

732G01 Grundläggande statistik

Ht1 2014

2014-11-01

Lösningsförslag till omtentamen 1.

2014-09-18

Lösningsförslag till dagens tentamen.

2014-09-12

Exempeltenta som kommer att räknas igenom under föreläsning 10.

2014-09-08

Gamla tentor att öva på:

tent140127    losn140127

tent131109    losn131109

tent120920    losn120920

2014-08-22

Några har frågat om vilka övningsuppgifter som rekommenderas. Hela bokens kapitel 1-9 ingår i kursen och alla därtill hörande övningsuppgifter, förutom delkapitlet om stratifierat urval i kapitel 8.

2014-08-06

Föreläsningsunderlag för kursen.

2014-07-17

Välkommen till kursen 732G01 Grundläggande statistik! Första föreläsningen ges 2014-08-19 kl 08:15 i sal I101.