Informationsansvarig: Lotta Hallberg, lohal@ida.liu.se
Sidan uppdaterades senast: 2008-07-02
LiU » IDA » Grundutbildning » Kurs » 732G01


[ Hoppa direkt till textinnehållet ]
Meny:

732G01 (2008/09)

LiU » IDA » Grundutbildning » Kurs » 732G01

732G01 Grundläggande statistik

Ht1 2013

27/1 2014

Lösningsförslag till omtentamen 2.

9/11

Lösningsförslag till omtentamen.

20/9

Dagens tentamen med tillhörande lösningsförslag. Hoppas det gick bra!

15/9

Exempeltenta som kommer att räknas igenom under föreläsning 10.

12/9

De extra bilder om samband mellan kvantitativa variabler som visades under föreläsning 9.

10/9

Fjolårets tentor att öva på:

tent130128    losn130128

tent121110    losn121110

tent120920    losn120920

5/9

Den overheadbild som Tommy visade på uppgift 5.1.

3/9

Lokalbokningen har kunnat ordna större sal åt oss vid ännu ett tillfälle, nämligen den 11 september då föreläsning 9 nu istället ges i sal I101. Schemat har uppdaterats.

28/8

Med anledning av att vi är så många på kursen 732G01, har jag bett lokalbokningen se över möjligheten att få större salar vid de tider undervisningen är inbokad. Så har man gjort och den första förändringen är redan dagens lektion kl 13-15, som ges i sal A2.

Jag kommer att fortsätta uppdatera schemat allteftersom lokalbokningen pusslar fram större salar åt oss så titta på schemat på kurshemsidan innan varje undervisningspass så ni hittar till rätt sal.

23/8

Någon undrade när kursens tentamenstillfällen är. Förstatentan ges den 20 september kl 14-18, andratentan den 9 november kl 8-12 och tredjetentan den 27 januari kl 8-12.

14/8

Föreläsningsunderlaget som kommer att användas under kursen.

8/5 2013

Välkommen till kursen 732G01 Grundläggande statistik! Introduktion och första föreläsning den 21 augusti kl 13.15.