Informationsansvarig: Lotta Hallberg, lohal@ida.liu.se
Sidan uppdaterades senast: 2008-07-02
LiU » IDA » Grundutbildning » Kurs » 732G01


[ Hoppa direkt till textinnehållet ]
Meny:

732G01 (2008/09)

LiU » IDA » Grundutbildning » Kurs » 732G01

732G01 Grundläggande statistik

Ht1 2015

2015-10-22

Lösningsförslag till omtentamen.

2015-09-17

Lösningsförslag till dagens tentamen. Hoppas det gick bra!

2015-09-10

Exempeltentamen som kommer att räknas igenom under måndagens föreläsning.

2015-09-07

Gamla tentor att öva på:

tent141030    losn141030

tent140918    losn140918

tent140127    losn140127

tent131109    losn131109

tent130128    losn130128

tent121110    losn121110

2015-08-10

Föreläsningsunderlag för hela kursen.

2015-07-29

Observera att det är andra upplagan (grön) av boken Tillämpad statistik som används under kursomgången. Då förändringar gjorts i framställning och innehåll från föregående upplaga rekommenderar kursledningen ej att första upplagan används.

2015-07-29

Upprop och första föreläsning ges den 18 augusti kl 13.15 i sal I101.