Göm menyn

729G19 Tillämpad kognitionsvetenskap


Senaste nytt...


31/5  Presentationsschema
 

Det finns nu ett schema för presentationerna samt möjligeten att läsa allas rapportsammanfattningar.


11/5  Schemaändring
 

Diskussion kring rapportdisposition den 19 maj med Magnus Merkel sker i AHA-rummet på följande tider:
Grupp 1: 10.15-10.45
Grupp 2: 10.45-11.15
Grupp 3: 11.15-11.45
Grupp 4: 15.15-15.45
Grupp 5: 15.45-16.15
Grupp 6: 16.15-16.45


28/4  Rapportskrivning
 

Diskussion kring rapportdisposition den 19 maj med Magnus Merkel sker i AHA-rummet på följande tider:
Grupp 1: 10.15-10.45
Grupp 2: 10.45-11.15
Grupp 3: 11.15-11.45
Grupp 4: 13.15-13.45
Grupp 5: 13.45-14.15
Grupp 6: 14.15-14.45


10/3  Vetenskapteori
 

Momentschemat för 2015 finns nu tillgängligt


16/1  Uppdateringar
 

Sidorna håller på att uppdateras, deadlines uppdaterade. Första föreläsningen flyttas till torsdag 22/1 13-15 i sal D31Sidansvarig: Arne Jönsson