Göm menyn

729G19 Tillämpad kognitionsvetenskap


Senaste nytt...


3/6  Schema för presentationerna klart
 

Titlar och sammanfattningar finns nu tillgängliga


30/5  Schema för presentationerna klart
 

Kommer att kompletteras med titlar och sammanfattningar då de lämnats in


28/4  Schema för återkoppling på rapportdispositionen
 

Onsdag 17 maj i AHArummet, följande tider:
Grupp 1: 11-11.30
Grupp 2: 11.30-12
Grupp 3: 13-13.30
Grupp 4: 13.30-14
Grupp 5: 14-14.30
Grupp 6: 14.30-15


24/4  Schemaändring
 

OBS! Fel tid i förra meddelandet, skall vara klockan 10. Alltså: föreläsningen den 3/5 flyttas till 9/5 klockan 10 sal A31.


21/4  Schemaändring
 

Föreläsningen den 3/5 flyttas till 9/5 klockan 13 sal A31.


2/2  Schemaändring
 

Föreläsningen den 7/2 flyttas till 8/2 klockan 10. Sal TEMCAS.


25/11  Uppdateringar
 

Viss uppdatering påbörjad. Bland annat deadlines.Sidansvarig: Arne Jönsson