Hide menu

Examensarbeten och uppsatser / Final Theses

Framläggningar på IDA / Presentations at IDA


Se även framläggningar annonserade hos LinTek och ITN i Norrköping / See also presentations announced at LinTek and ITN in Norrköping (in Swedish)

If nothing is stated about the presentation language then the presentation is in Swedish.


WExUpp - kommande framläggningar
2017-01-24 - HCS
Implementation av begreppskartor med zoom och panorering för webb och surfplattor med hjälp av Meteor
Filip Brolund
Grundnivå (16hp)
kl 15:30, John von Neumann (På svenska)
[Abstract]
Sammanfattning:
Forskargruppen Educational Technology Group med forskare från Linköpings och Lunds universitet jobbar på ett lärospel i historia för mellanstadiet. En av aktiviteterna i spelet är att skapa begreppskartor och denna aktivitet är i behov av en uppgradering för att kunna utmana eleverna på en svårare nivå. En högre nivå ska nås genom att eleverna får jobba med fler än en begreppskarta åt gången och varje begreppskarta ska få zoom- och panorerings-funktionalitet. Den här rapporten går igenom några olika sätt för att implementera zoom och panorering och avslutas med att implementera och utvärdera en lösning i flera iterationer.

D3 visar sig vara ett bibliotek som har allt för att implementera begreppskartor med zoom och panorering, dessutom krävs inga Meteor-specifika funktionaliteter. Chrome var dock den enda webbläsaren som gav full touch-interaktion med D3.

Scroll mellan begreppskartor och zoom och panorering i begreppskartorna blev en för avancerad interaktion för den tänkta användargruppen, elever på mellanstadiet. Att kunna visa en helhetsbild av alla begreppskartor tillsammans ansågs viktigare än att ha zoom och panorering. En bra kompromiss mellan helhetsbild och interaktions-yta blev att visa alla utom en begreppskarta som miniatyrer. Detta kunde implementeras med hjälp av javascriptbiblioteket interact.js och div-element.
2017-01-26 - HCS
A survey of automated tools for probing vulnerable web applications.
Milad Barsomo
Avancerad (30hp)
kl 08:00, Alan Turing (På svenska)


Page responsible: Ola Leifler
Last updated: 2011-03-22