Hide menu

Examensarbeten och uppsatser / Final Theses

Framläggningar på IDA / Presentations at IDA


Se även framläggningar annonserade hos LinTek och ITN i Norrköping / See also presentations announced at LinTek and ITN in Norrköping (in Swedish)

If nothing is stated about the presentation language then the presentation is in Swedish.


WExUpp - kommande framläggningar
2015-12-08 - SaS
Evaluation of PXI instruments
Maria Ryefalk
Grundnivå (16hp)
kl 13:15, Donald Knuth (In English)


Page responsible: Johan Åberg
Last updated: 2011-03-22