Hide menu

Examensarbeten och uppsatser / Final Theses

Framläggningar på IDA / Presentations at IDA


Se även framläggningar annonserade hos LinTek och ITN i Norrköping / See also presentations announced at LinTek and ITN in Norrköping (in Swedish)

If nothing is stated about the presentation language then the presentation is in Swedish.


WExUpp - kommande framläggningar
2016-12-19 - SaS
Search Engine Optimization: Startups Aiming to Rank High in the SERP
Douglas Andersson
Grundnivå (18hp)
kl 11:15, Donald Knuth (In English)
2016-12-19 - SaS
Cloud Computing as Success Factor for Swedish Startups
Azur Jasarevic
Grundnivå (22.5hp)
kl 11:15, Donald Knuth (In English)


Page responsible: Ola Leifler
Last updated: 2011-03-22