Hide menu

Examensarbeten och uppsatser / Final Theses

Framläggningar på IDA / Presentations at IDA


Se även framläggningar annonserade hos LinTek och ITN i Norrköping / See also presentations announced at LinTek and ITN in Norrköping (in Swedish)

If nothing is stated about the presentation language then the presentation is in Swedish.


WExUpp - kommande framläggningar
2015-01-09 - HCS
Trafiklärarmetaforen: en behovsbedömning för ett ADAS som ger körrelaterad återkoppling
Kristoffer Johansson
Avancerad (30hp)
kl 14:00, Herbert Simon (På svenska)
2015-01-23 - SaS
SMT Aided Test Case Generation For Constrained Feature Models
Paul Borek
Avancerad (30hp)
kl 13:00, Alan Turing (In English)
2015-01-27 - HCS
Webbapplikation för att hämta/visa vårdinformation från olika vårdsystem
Johan Nguyen, Satyamkumar Patel
Grundnivå (16hp)
kl 08:00, Alan Turing (På svenska)


Page responsible: Johan Åberg
Last updated: 2011-03-22