Hide menu

Examensarbeten och uppsatser / Final Theses

Framläggningar på IDA / Presentations at IDA


Se även framläggningar annonserade hos LinTek och ITN i Norrköping / See also presentations announced at LinTek and ITN in Norrköping (in Swedish)

If nothing is stated about the presentation language then the presentation is in Swedish.


WExUpp - kommande framläggningar
2017-03-02 - SaS
Design och implementation av Share-point Addins
Björn Jansson, Sebastian Maghsoudi
Grundnivå (16hp)
kl 13:00, Alan Turing (På svenska)
[Abstract]
Developing a Microsoft SharePoint-based site is, according to marketing, simple and efficient. Efficiency is increased by giving the developer the option to easily add functionality to the site. One way to add functionality is through so called add-ins. Add-ins can be added to the site through a web-based market or by creating new ones. The general question is if creation of new add-ins is worth the effort. This discussion can begin by investigating what implementation detail is reoccurring when developing this add-ins as well as what part of the process the most time is consuming. By attempting to create add-ins and the same time documenting the progress one can make conclusion regarding said questions. The result shows that the most recurring parts of development is how to manage the incoming data. It also seems as if the most time consuming part of add-in development is the research and construction of functionality that fetch data from the SharePoint-based site. Another part of the result is technical and contains information necessary to understand how the example add-ins are created. The add-ins that is presented in this paper concern document management which is a significant aspect of Microsoft SharePoint.
2017-03-02 - SaS
Kontroll av kommunikation i API:er
Elias Resman, Jonatan Sävenhed
Grundnivå (16hp)
kl 13:00, Alan Turing (På svenska)
[Abstract]
Fler standardiserade API:er (Application Programming Interface) växer fram, detta underlättar införande av informationsbyten mellan system, eftersom det är samma API som visas utåt oavsett vilket system som finns bakom. En nackdel med detta är att det kan växa fram många och komplexa kopplingar mellan API:er och olika system då de kommunicerar via internet, det är då viktigt att inte förlorar kontroll. Med kontroll menas att hålla reda på all kommunikation mellan API:erna och systemen. Fördelar med detta är att bättre prestanda kan uppnås, undersöka belastning och göra felsökning lättare samt att det medför att företaget sparar både tid och pengar.

Detta arbete handlar om att ta fram ett produktförslag som vi har valt att kalla Xcontrol. Xcontrol:s uppgift är att vara en mellanhand mellan fastighetssystem och olika tjänster till dessa fastighetssystem, systemen kommunicerar med hjälp av ett API kallat fastAPI. Produktförslaget innehåller en översikt på hur arkitekturen kan se ut och förslag på vilka funktioner som kan finnas i Xcontrol.
I rapporten beskrivs också hur en av dessa funktioner implementeras, vilket är loggning av internettrafiken mellan systemen. Där beskrivs designen av databasen, hur man tar emot och skickar vidare information mellan systemen samt hur man visar upp statistik av informationen med hjälp av grafer. Avslutningsvis diskuteras arbetets utförande, slutsatser och framtida arbete.


Page responsible: Ola Leifler
Last updated: 2011-03-22