Hide menu

Examensarbeten och uppsatser / Final Theses

Framläggningar på IDA / Presentations at IDA


Se även framläggningar annonserade hos LinTek och ITN i Norrköping / See also presentations announced at LinTek and ITN in Norrköping (in Swedish)

If nothing is stated about the presentation language then the presentation is in Swedish.


WExUpp - kommande framläggningar
2014-08-19 - SaS
Evaluering av algoritmer för energieffektiv schemaläggning av "Streaming Computations" på inbyggda parallella arkitekturer
Johan Janzén
Avancerad (30hp)
kl 10:00, Donald Knuth (In English)


Page responsible: Johan Åberg
Last updated: 2011-03-22