Hide menu

Examensarbeten och uppsatser / Final Theses

Framläggningar på IDA / Presentations at IDA


Se även framläggningar annonserade hos LinTek och ITN i Norrköping / See also presentations announced at LinTek and ITN in Norrköping (in Swedish)

If nothing is stated about the presentation language then the presentation is in Swedish.


WExUpp - kommande framläggningar
2016-10-24 - HCS
Användarvänlig Google Maps-baserad Webbeditor för mobilkartspel
Emilia Nilsson
Grundnivå (16hp)
kl 10:15, John von Neumann (På svenska)
2016-11-14 - HCS
Implementation av slagbaserat interaktionsmönster för Kinect
John Ramstedt
Grundnivå (16hp)
kl 13:00, Alan Turing (På svenska)
[Abstract]
Kinect är en spelkontroll för rörelse- och gestbaserade spel. Genom specifika interaktionsmönster interagerar en spelare med en spelapplikation. I denna studie utvecklades en spelapplikation där spelaren ska boxa till måltavlor som dyker upp på en spelplan. I studien undersöktes hur man kan gå tillväga för att utveckla en slagbaserad spelapplikation för Kinect. Olika typer av visuell återkoppling samt olika sätt att styra spelplanen implementerades och testades. Metoderna analyserades utifrån hur de påverkade spelupplevelsen. Studien visar att den visuella återkopplingen från en spelapplikation är viktig eftersom den påverkar spelupplevelsen.


Page responsible: Ola Leifler
Last updated: 2011-03-22