Hide menu

Examensarbeten och uppsatser / Final Theses

Framläggningar på IDA / Presentations at IDA


Se även framläggningar annonserade hos LinTek och ITN i Norrköping / See also presentations announced at LinTek and ITN in Norrköping (in Swedish)

If nothing is stated about the presentation language then the presentation is in Swedish.


WExUpp - kommande framläggningar
2014-06-05 - SaS
Strömsparande arkitektur för inbyggnadslinux
Adam Engström
Grundnivå (15hp)
kl 15:00, Herbert Simon (På svenska)
[Abstract]
Målet med examensarbetet var att utvärdera och implementera ett antal energisparfunktioner lämpliga för ett specifikt inbyggt system. Funktionerna skulle sedan grupperas i ett antal effektnivåer med kända egenskaper i form av funktionalitet, energiförbrukning samt övergångstid.

Det specifika inbyggda systemet bestod av en ARM9 processor, GSM modem, display, Ethernet samt ytterligare övriga komponenter. Energisparfunktionerna som utvärderades var; vila till RAM, vila till disk, frekvensskalning samt metoder för att spara energi i GSM modem, Ethernet, USB och display. Funktionerna placerades i ett antal effektnivåer och ett interface implementerades för att kontrollera systemets effektnivå.

Det visade sig fullt möjligt att få kända egenskaper inom de definierade effektnivåerna även om uppdelningen av funktioner i nivåerna visade sig vara mindre optimal ur användbarhetssynpunkt då den utgick mer från ett effektförbrukningsperspektiv.

Det slutgiltiga resultatet är ett antal fungerande energisparfunktioner som alla är kontrollerbara via ett interface baserat på ett antal effektnivåer. Varje effektnivå har känd effektförbrukning både i belastat och icke belastat läge.


Page responsible: Johan Åberg
Last updated: 2011-03-22