Hide menu

Examensarbeten och uppsatser / Final Theses

Framläggningar på IDA / Presentations at IDA


Se även framläggningar annonserade hos LinTek och ITN i Norrköping / See also presentations announced at LinTek and ITN in Norrköping (in Swedish)

If nothing is stated about the presentation language then the presentation is in Swedish.


WExUpp - kommande framläggningar
2015-03-20 - HCS
Utveckling av ett verktyg för länkning och bedömning av översättningar
Joel Eriksson
Grundnivå (16hp)
kl 14:00, Alan Turing (På svenska)


Page responsible: Johan Åberg
Last updated: 2011-03-22