Göm menyn

TDDD02 Språkteknologi för informationssökning, 4.0 hp (G2)
/Language Engineering/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2016 Ht2

Kursledare och examinatorMarco Kuhlmann
KursadministratörHelene Meisinger

2015 Ht2

Kursledare och examinatorMarco Kuhlmann
KursadministratörHelene Meisinger


Kursen tillhör studierektorsområdet Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen