Göm menyn

TDDD02 Språkteknologi för informationssökning, 4.0 hp (G2)
/Language Engineering/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2014 Ht2

Kursledare och examinatorMarco Kuhlmann
KursadministratörHelene Meisinger


Kursen tillhör studierektorsområdet Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen