Göm menyn

TDDB68 Processprogrammering och operativsystem, 6.0 hp (G2)
/Concurrent Programming and Operating Systems/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 Vt1

ExaminatorChristoph W Kessler
KursadministratörCarita Lilja

2014 Vt1

ExaminatorChristoph W Kessler
KursadministratörCarita Lilja


Kursen tillhör studierektorsområdet Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen