Göm menyn

TTIT05 Tema: Grundläggande datavetenskap, 5.0 hp
/Tema: Introduction to Computer Science/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2006 och ersattes inte av någon angiven kurs.


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen