Göm menyn

TTIT05 Tema: Grundläggande datavetenskap, 5.0 hp
/Tema: Introduction to Computer Science/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2006 och ersattes inte av någon angiven kurs.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2005 vecka 45 — 2006 vecka 02

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

Kursledare och examinatorAnders Haraldsson
KursadministratörGunilla Mellheden

Ersätts av TTIT06 hösten 2005.Kursen tillhör studierektorsområdet Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen