Göm menyn

TDDI05 Systeminstallation, 0.0 hp
/System Installation/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2006 och ersattes inte av någon angiven kurs.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2006 Ht1 — Ht2

Kursledare och examinatorDavid Byers
KursadministratörKatarina Löfstrand


Kursen tillhör studierektorsområdet Databas- och informationsteknik (ADIT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen