Göm menyn

TDDD76 Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv, 8.0 hp (G2)
/Software Engineering Project/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2017 Vt1 — Vt2

ExaminatorKristian Sandahl
KursadministratörSara Hjärne


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen