Göm menyn

TDDD74 Databaser för bioinformatik, 6.0 hp (G2)
/Databases for Bioinformatics/

Kursen ges för första gången 2014.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 VT2

ExaminatorJose M Peña


Kursen tillhör studierektorsområdet Databas- och informationsteknik (ADIT).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen