Göm menyn

TDDD71 Datastrukturer och algoritmer, 2.0 hp (G2)
/Data Structures and Algorithms/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2014 Ht2

ExaminatorTommy Färnqvist
KursadministratörÅsa Kärrman

2013 Ht2

ExaminatorTommy Färnqvist
KursadministratörLiselotte Lundberg


Kursen tillhör studierektorsområdet Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen