Göm menyn

TDDD30 Avancerad programutvecklingsmetodik, 6.0 hp (A)
/Advanced Software Engineering/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2014 Ht2

ExaminatorKristian Sandahl
KursadministratörÅsa Kärrman


Kursen tillhör studierektorsområdet Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen