Göm menyn

TDDD30 Avancerad programutvecklingsmetodik, 6.0 hp (A)
/Advanced Software Engineering/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2016 Ht2

ExaminatorKristian Sandahl
KursadministratörÅsa Kärrman

2015 Ht2

ExaminatorKristian Sandahl
KursadministratörÅsa Kärrman


Kursen tillhör studierektorsområdet Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen