Göm menyn

TDDD05 Komponentbaserad programvara, 6.0 hp (A)
/Component Based Software/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2016 VT2

ExaminatorLena Buffoni
KursadministratörCarita Lilja

2015 VT2

ExaminatorOla Leifler
KursadministratörCarita Lilja


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen