Göm menyn

TDDD05 Komponentbaserad programvara, 6.0 hp (A)
/Component Based Software/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 VT2

ExaminatorOla Leifler
KursadministratörCarita Lilja

2014 VT2

ExaminatorOla Leifler
KursadministratörCarita Lilja


Kursen tillhör studierektorsområdet Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen