Göm menyn

TDDC91 Datastrukturer och algoritmer, 6.0 hp (G1)
/Data Structures and Algorithms/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2017 Ht1

KursadministratörSara Hjärne

2016 Ht1

KursledareRebecka Geijer Michaeli
ExaminatorJonas Wallgren
KursadministratörElin Brödje


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen