Göm menyn

TDDC91 Datastrukturer och algoritmer, 6.0 hp (G1)
/Data Structures and Algorithms/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 Ht1

ExaminatorTommy Färnqvist
KursadministratörÅsa Kärrman

2014 Ht1

ExaminatorTommy Färnqvist
KursadministratörÅsa Kärrman


Kursen tillhör studierektorsområdet Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen