Göm menyn

TDDC78 Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg, 6.0 hp (A)
/Programming of Parallel Computers - Methods and Tools/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 Vt2

ExaminatorChristoph W Kessler
KursadministratörCarita Lilja

2014 Vt2

ExaminatorChristoph W Kessler
KursadministratörCarita Lilja


Kursen tillhör studierektorsområdet Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen