Göm menyn

TDDC74 Programmering - abstraktion och modellering, 8.0 hp (G1)
/Programming: Abstraction and Modelling/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 Vt1 — Vt2

Kursledare och examinatorJohannes Schmidt
KursadministratörAnna Grabska Eklund

2014 Vt1 — Vt2

Kursledare och examinatorJohannes Schmidt
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Kursen tillhör studierektorsområdet Humancentrerade system (HCS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen