Göm menyn

TDDC66 Datorsystem och programmering, 4.0 hp (G1)
/Computer Systems and Programming/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2014 Ht1

Kursledare och examinatorPeter Dalenius
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Kursen tillhör studierektorsområdet Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen