Göm menyn

TDDC66 Datorsystem och programmering, 4.0 hp (G1)
/Computer Systems and Programming/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2016 Ht1

KursledareFredrik Heintz
ExaminatorPeter Dalenius
KursadministratörAnna Grabska Eklund

2015 Ht1

KursledareFredrik Heintz
ExaminatorPeter Dalenius
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Kursen tillhör studierektorsområdet Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen