Göm menyn

TDDC66 Datorsystem och programmering, 4.0 hp (G1)
/Computer Systems and Programming/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 Ht1

Kursledare och examinatorPeter Dalenius
KursadministratörAnna Grabska Eklund

2014 Ht1

Kursledare och examinatorPeter Dalenius
KursadministratörAnna Grabska Eklund


Kursen tillhör studierektorsområdet Artificiell intelligens och integrerade datorsystem (AIICS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen