Göm menyn

TDDC47 Realtids- och processprogrammering, 6.0 hp (A)
/Real-time and Concurrent Programming/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2010 och ersattes inte av någon angiven kurs.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2011 Ht2

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

Kursledare och examinatorSimin Nadjm-Tehrani
KursadministratörÅsa Kärrman

Kursen gavs sista gången hösten 2010.Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen