Göm menyn

TDDC33 Design av digitala testbara system, 6.0 hp (A)
/Design for Test of Digital Systems/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2012 och ersattes inte av någon angiven kurs.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2012 HT1

ExaminatorErik Larsson
KursadministratörMadeleine Häger Dahlqvist


Studierektorsområde: Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen