Göm menyn

TDDC30 Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer, 6.0 hp (G2)
/Programming in Java, Data Structures and Algorithms/


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2015 Vt1

KursledareJonas Lindgren
ExaminatorTorbjörn Jonsson
KursadministratörÅsa Kärrman

2014 Vt1

KursledareJonas Lindgren
ExaminatorTorbjörn Jonsson
KursadministratörÅsa Kärrman


Kursen tillhör studierektorsområdet Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas. För kurser som ges kommande termin kan uppgifter ännu saknas.


Sidansvarig: Grundutbildningen